Välkomna hit!

Jag är molekylärbiolog, fil lic i immunologi och vetenskapsskribent. I mitt arbete vill jag sprida ljus över etiska och samhälleliga frågor vetenskapen reser, och vad vetenskapen har att säga om eviga mänskliga frågor. Läs mer om mig här!

Ny bok hösten 2020:

Immunförsvaret och viruset. En populärvetenskaplig bok om hur SARS-cov2 och immunförsvaret tillsammans orsakar skada, lidande och död vid covid-19. Om vi kan räkna med att bli immuna, hur vacciner utvecklas, vad flockimmunitet är, och mycket annat. Utkommer på Celanders förlag hösten 2020. Läs mer om boken här

 

Jag läser vetenskaplig litteratur och översikter, intervjuar forskare och skriver texter som tar forskningen på allvar, men samtidigt ska vara lätta att förstå. Några exempel på sådant jag skrivit finns här:

Boken ”Själens biologi och vår fria vilja”

Min senaste bok handlar om vad som sker i hjärnan när vi tänker och minns, när vi blir kreativa, förälskade och entusiastiska, när vi får vårt kön och vårt sinne för musik. Ty modern neurobiologi och psykologi lär oss i rasande takt förstå allt mer av biologin bakom olika själsliga egenskaper. Gamla motsatspar som arv/miljö, förnuft/känsla och kropp/själ visar sig vara falska dikotomier. Men frågan om människans fria vilja tycks bestå.

Röster om boken:

”… den bok som hittills har saknats i debatten om hur mycket (eller litet) vårt mentala liv och psyke styrs av vår biologiska natur. Det är en lättläst och jargongfri bok om själen — från nervcellernas biokemi till kärleken och estetiken – som är väl förankrad i den vetenskapliga litteraturen och rik på konkreta detaljer …”
Thomas Söderqvist, professor em. i medicinhistoria.

”… imponerad över hur ledigt författaren rör sig över gränserna mellan naturvetenskap och kutur- och samhällsvetenskap, och hur han belyser samspelet mellan biologi och kultur.”
Kristiina Savin, fil dr och forskare i idé och lärdomshistoria.

”… ger en gedigen och underhållande överblick över kunskapen om hjärnan och hur det han benämner människans ”själ” fungerar. Informativt och läsvärt.”
Patrik Lindenfors, docent i evolutionsbiologi.

Köp boken

från Adlibris eller Bokus
Utdrag ur boken finns samlade här.
Ett informationsblad med komplett innehållsförteckning kan laddas ner här!

 

Föreläsningar

Jag älskar jag att vara ute och föreläsa och pratar gärna om modern hjärnforskning, exempelvis om beslutsfattande, motivation och tillit, om vad som händer i hjärnan när vi blir kära, eller hur det här med kön och könsprägling fungerar uppe i knoppen. Dessutom fortsätter jag med de föreläsningar om genforskning och genteknikens svåra frågor som jag länge turnerat med. Mer information om mina föreläsningar hittar ni här.

Corona-OBS 1: Naturligtvis kan jag hålla föreläsningar online, inklusive möjligheter att samtidigt ställa frågor.

Corona-OBS 2: Ett tema jag föreläst om tidigare, men som fått ny aktualitet: Hur bakterier och virus då och då under civilisationernas utveckling hoppat från djur till människa och orsakat pandemier. Som inte sällan haft betydande inverkan på historiska skeenden.

 


Nyligen skrivet, sagt och gjort:

 

Föreläser på Skolportens biologilärarkonferens

Måndag 28/9 spelar jag in en dubbelföreläsning till skolportens digitala coronaanpassade biologilärarkonferens. En om barndomstrauman, drogberoende och epigenetik, en om biologin kring könstillhörighet, könsuppfattning och sexualitet. Bägge bygger på varsitt kapitel...

läs mer
Glad över mottagandet av ”Själens biologi”

Glad över mottagandet av ”Själens biologi”

En av de grundläggande anledningarna till att jag skrev "Själens biologi och vår fria vilja" var att jag hoppades kunna något bidra till att överbrygga den klyfta som länge funnits mellan naturvetare/medicinare och andra intresserade av kultur- och samhällsfrågor....

läs mer
Föds vi aggressiva?

Föds vi aggressiva?

"... En mycket omdiskuterad fråga är om aggressivitet och våldsamhet är en del av vår mänskliga natur. Har vi alltid krigat, och kommer vi alltid att fortsätta med det? Eller var människan en gång i världen – kanske före jordbrukets tidevarv – fredlig, och har vi i så...

läs mer
Mer facebookande om coronaviruset

Mer facebookande om coronaviruset

Som många vänner säkert märkt, har jag skrivit en hel del på Facebook senaste tiden om det nya coronaviruset, och i synnerhet vårt immunförsvar mot det. Här har jag samlat ihop mina senaste sådana postningar. Och här kan ni hitta de äldre.  ...

läs mer
Porträtterad i SvD

Porträtterad i SvD

Så har jag fått min "day of fame", ett personporträtt över ett och ett halvt uppslag i SvDs söndagsbilaga. Skrivet av Annika Persson, som jag känner en aning sedan vi suttit i samma arbetsgrupp i Kulturrådet. Men inte närmare än att hennes intervju med mig var det...

läs mer
”Själens biologi” recenserad i Smedjan

”Själens biologi” recenserad i Smedjan

Så har den första "riktiga" recensionen kommit av min nya bok Själens biologi och vår fria vilja. Det är Mattias Svensson som för pennan i idémagasinet "Smedjan", och hans läsning antyder för mig att jag lyckats med ett av bokens syften: Att ge den som är intresserad...

läs mer
I Hjärnpodden om ”Själens biologi”

I Hjärnpodden om ”Själens biologi”

Förra veckan satt jag i ett mycket givande samtal med Kristina Bähr om frågorna bakom min nya bok själens biologi och vår fria vilja. Det blev en podd, som hon nu publicerat på Hjärnpodden. Jag tycker hon lyckats väl med att plocka fram flera av de väsentligheter jag...

läs mer
Om virus, immunitet och corona hos Feelgood

Om virus, immunitet och corona hos Feelgood

Igår träffade jag Feelgoods (jobbar med företagshälsovård) ledningsgrupp och berättade om coronavirus, kroppens försvar och hur det här med immunitet mot coronavirus kan tänkas fungera. Eftersom det mest var ekonomer, kommunikatörer, personalvetare osv. i rummet blev...

läs mer
Förkroppsligade känslor och Sapfos fragment 31

Förkroppsligade känslor och Sapfos fragment 31

"... En person som luras av en experimentledare att ändra sina anletsdrag till ett leende blir gladare – även om hon själv är ovetande om att det är ett leende hon fått i ansiktet. Motsvarande gäller för arga och ledsna ansiktsuttryck. Man har till och med sett att...

läs mer

Detta var några inlägg från min blogg. Läs fler inlägg här.

Motivation, tillit och beslut

– i klassrummet och i hjärnan

Lärarfortbildning i coronatid: En halv fortbildningsdag online för ert lärarkollegium om vad modern neurobiologi har att säga om motivation, tillit och beslutsfattande. Vad det betyder för lärande, och för att motivera både hög- och lågpresterande elever. Och diskussioner om hur just ni kan använda den kunskapen. Inga quick fix, men redskap för att fatta informerade beslut. Läs mer här!

Kontakt

Henrik Brändén
0767-827535
h.branden@outlook.com