Rätt att vaccinera mot svin-influensan!

Influensa är en trixig sjukdom. Viruset förändras (muterar) hela tiden, så den immunitet man kanske fått mot förra årets influensa klarar ofta inte helt av att försvara en mot årets flunsa. Man blir därför aldrig helt immun, utan kan få sjukdomen år efter år. Men normalt förändras viruset bara lite grann. Så vanliga år har vi trots allt en viss immunitet mot viruset. Sjukdomen blir därför sällan riktigt allvarlig.

Men somliga år har det inte bara skett små utan stora förändringar. Det har att göra med att virusets arvsanlag är uppdelat i sju separata kedjor, och att det finns många olika varianter av viruset, som kan infektera människor, Swift Code ABN Amro Fixed Income France fåglar och/eller svin. Om en fågel, människa eller gris råkar bli infekterad av flera olika sådana virus samtidigt, kan resultatet bli att de olika arvsanlagskedjorna från de olika virusen blandas. Så att en helt ny kombination av kedjor uppkommer. Då har en helt ny variant av influensaviruset uppkommit. Är denna bra på att sprida sig från människa till människa kan den snabbt sprida sig över jorden, och tränga ut tidigare influensavirus. När detta händer talar man om en pandemi av det nya viruset: Vilket betyder en snabb spridning av ett smittämne över en stor del av jorden.


Vi känner från historien till tre tillfällen då nya influensavirus på detta sätt uppkommit och snabbt spridits bland människor: 1918/19 (spanska sjukan) då mellan 20 och 100 miljoner människor dog. 1958 (asiaten) då mellan två och fyra miljoner människor dog. Och 1968 (HongKong-influensan) då runt en miljon människor strök med. Varför blev så många så sjuka just dessa gånger? Jo, då nya virus uppkommer är det stor risk att de nya viruspartiklarna skiljer sig så mycket från tidigare, att den immunitet vi fått från tidigare influensor inte skyddar oss alls lika mycket, som då virusen bara fått mindre förändringar.

Därför hade vi alla skäl att vara oroliga då det för några år sedan visade sig att det nya influensavirus som uppkommit och snabbt spridits bland fåglar också började smitta människor, och döda många av dem som smittades. På goda anledningar fruktade man att viruset skulle kunna börja smitta inte bara från fågel till människa, utan också från människa till människa. Undersökningar visade att det bara behövdes ett enda olyckligt utbyte av en bokstav mot en annan på en olämplig plats i virusets arvsmasa för att en sådan smitta skulle börja. Lyckligtvis tycks det inte ha inträffat. I vart fall inte ännu.

Och vi hade alla anledningar att bli bekymrade då det förra våren visade sig att ett helt nytt influensavirus med hög hastighet började sprida sig mellan människor, först i Sydamerika, men sedan snabbt över resten av världen. Det råder inga som helst tvivel om att det var en pandemi: En helt ny variant av viruset spred sig mycket snabbt över jorden. De som tror att WHO hade kunnat fatta ett annat beslut än att klassa det som en pandemi kan inte veta vad det ordet betyder.

Till all lycka visade det sig dock att denna pandemi orsakade en betydligt mildare sjukdom, än de tidigare pandemier vi känner till. Men de som var väl pålästa på influensans historia hade ändå skäl att inte blåsa faran över: Från spanska sjukan fanns nämligen starka skäl att misstänka att en ny pandemi till en början kan spridas som en relativt mild sjukdom, där sedan en ytterligare mutation i viruset plötsligt gör sjukdomen mycket allvarligare.

Lyckligtvis har detta inte skett. Men istället för att vara glada över att mänskligheten denna gång haft sådan tur, får vi nu en debatt om möjliga sällsynta biverkningar av vaccinet,  ifall forskare överdrivit hotet och ifall de forskare som rekommenderade WHOs chef att klassa utbrottet som pandemi var korrumperade. Det är som om den som just med ett par millimeters marginal undvikit en allvarlig trafikolycka kliver ur bilen, och istället för att tacka makterna för att ha haft millimetrarna på sin sida börjar skälla på dem som lurat honom att ta en helt onödig vagnsskadeförsäkring till sin bil. Cornucopia slår huvudet på spiken då han konstaterar: ”Otack är den proaktives lön!”

Så ett par ytterligare påpekanden för att hyfsa diskussionen:

WHOs rådgivare: Nyligen har WHO offentliggjort vilka forskare som sitter i den kommitté som gav WHOs ledning rådet att utfärda pandemivarning. Det visar sig att några av dem fungerar som rådgivare till, eller har forskningsanslag från företag, som bland mycket annat tillverkar vaccin. Frågan är naturligtvis delikat. Men i grunden är det så att antalet riktigt framstående forskare i olika fält är rätt litet. Och att organisationer som WHO därför måste välja om de i sådana kommittéer vill ha de allra bästa och kunnigaste forskarna. Som även läkemedelsföretag vill ha som rådgivare, och vill samarbeta med. Eller om de ska nöja sig med det B-lag, som inga företag är intresserade av att vare sig ta råd från, eller samarbeta med.  Den som tycker att denna fråga bara har en sida har inte tänkt genom situationen ordentligt. Vi har här att göra med ett genuint dilemma.

Den svenska vaccinationskampanjen: Sverige hade fram till för något årtionde sedan en egen fabrik för att tillverka eget influensavaccin. När allt skulle privatiseras och marknadsanpassas lades dock denna ner, och man bestämde istället att köpa vaccin på den öppna marknaden. När rädslan för fågelinfluensan spreds för några år sedan insåg man dock att det fanns risk att Sverige vid en ny pandemi skulle riskera komma sist i kön – att företagen i första hand skulle leverera till de länder fabrikerna låg i. Sverige tecknade då avtal, där vi garanterades att få hamna långt fram i kön, mot att vi förband oss att köpa stora mängder vaccin för den händelse att en ny pandemi bröt ut. Att inte skaffa en sådan garanti hade varit djupt ansvarslöst. Priset vi fått betala är trots allt mycket lågt i jämförelse med vad det hade kostat ifall vi inte hade fått vaccin om en pandemi brutit ut som orsakat en allvarligare sjukdom.

av Henrik Brändén

Bokmärke för permalänk.

Både trackbacks och kommentarer stängda

16 Kommentarer

 1. Publicerad augusti 13, 2010 kl 2:33 e m | Permalänk

  Bara så du vet. Jag är inte mto att vi vaccinerades och jag skrev om korrupta forskare och WHO redan när det begav sig. Det var klart att svininfluensa var en farlig influensa redan innan den kom till Sverige, dvs efter att den redan ebbat ut i Chile, Nya Zeeland och Australien för att nämna tre länder.

  Jag vaccinerade och blev sjuk i svinifluensan. Jag smittades innan vaccinationen hann verka och dessutom när jag var i USA. Sen dess (november förra året) har jag varit sjuk en massa i olika förkylningar och liknande.

 2. Henrik
  Publicerad augusti 13, 2010 kl 4:02 e m | Permalänk

  Anders S; Hela det ditt inlägg jag länkar till går ut på att misstänkliggöra WHO och hanteringen av influensan. Jag försöker här visa att det är att göra det alldeles för lätt för sig att på det sätt du gör ana konspirationer och inkompetens överallt.

 3. hmm
  Publicerad augusti 15, 2010 kl 1:24 f m | Permalänk

  hej
  först en detalj det var ingen pandemi vi hade en viss immunitet, för att klassas som pandemi så får vi inte ha en immunitet. så har jag läst definitionen.
  avtalet skulle inte ha aktiverats, det var fel.

  sen ger vaccin biverkningar,
  du borde veta att det inte är smittan som ger symtom det är immunförsvarets attack på smittan som orsakar den mesta av symtomen,
  immunförsvaret reagerar liknade inte identiskt på vacciner,
  inflammation går bara delvis att se i blodprov, läkarkåren mäter inte cytokiner på dom som dog eller blev rejält sjuka av vaccinet.

  du kan inte alltid se en autoimmun sjukdom i blodprov, om vaccinet orsakar skador så syns det inte vi vet inte hur immunförsvaret fungerar än.

  när läkarkåren säger att biverkningar inte finns därför att dom inte ser det i prover, så är det bara nonsens vi kan inte ta ett prov som visar vad immunförsvaret gör.

  om du är påläst så ser du att forskningen börjar förstå hur inflammation fungerar och hur många sjukdomar som har med inflammation att göra.

 4. Henrik
  Publicerad augusti 15, 2010 kl 11:54 f m | Permalänk

  Hej hmm, var finns i så fall den definitionen av pandemi? Och menar du att man innan man bestämmer sig för om man ska vaccinera först ska vänta, se och mäta mängden antikroppar och vita blodkroppar riktade mot den nya virusvarianten i blodet hos både smittade och ickesmittade för att få ett tydligt vetenskapligt svar på frågan om ifall och i så fall hur mycket immunitet det finns mot det nya viruset? Har du någon föreställning om hur lång tid sådana undersökningar skulle ta, och hur många som då skulle hinna dö om det visar visar sig att vi inte har någon immunitet? Du är medveten om att denna immunitetsbild kan se olika ut i olika åldersklasser, olika delar av världen etc, så det är inga små undersökningar man i så fall måste göra. Sedan är det naturligtvis lätt att komma springande i efterhand, när man haft tid att göra dessa undersökningar, och konstatera att denna gång hade vi tur.

 5. hmm
  Publicerad augusti 16, 2010 kl 3:24 f m | Permalänk

  ska vi massvacinera mot vanlig influensa?
  den nya pandemidefinitionen säger att vi inte ska ha någon immunitet.
  eller visa att jag har fel.
  vi hade en viss immunitet i befolkningen.
  tom jefferson intervjuas från Cochrane- institutet
  http://www.youtube.com/watch?v=7HdJ4n0Ewu4

  ”Vaccin kan göra mer skada än nytta”
  vaccineringen var onödig nu får vi leva med ett förstört naturligt skydd på lång sikt.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vaccin-kan-gora-mer-skada-an-nytta_3427795.svd

  det kan ha varit rätt att starta tillverkningen av vaccinet men när vi såg att svinisen inte var farlig så skulle vi stoppat vacineringen, vaccinet var oprövat och kunde ha lett till väldigt stora biverkningar.

  inte så troligt men inte omöjlig tänk om vaccinet hade dödat 20% efter en månad.
  det är livsfarligt att ge en hel befolkning ett oprövat läkemedel.
  dom skulle åtals för sitt livsfarliga experiment.

  tänk om vi hadde tvingat alla mödrar att äta det så ”ofarliga” nerosedyn.

  varför kunde du inte kommentera vacciners skadliga biverkningar när du är lite sakunnig?

 6. Henrik
  Publicerad augusti 16, 2010 kl 9:09 f m | Permalänk

  Hej hmm,

  (1) Jag upprepar: En pandemi definieras som en spridning runt om i världen av ett nytt smittämne. Det gäller även WHOs definitioner av influensapandemier. (Se t ex http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/diseases-and-conditions/influenza/pandemic-influenza/about-pandemic-phases). Påpekanden om att många människor inte har immunitet mot sådana virus är inte end el i definitionen av begreppet, utan en förklaring till varför pandemier i det förgångna orsakat stor mansspillan, och varför man bör vara mycket uppmärksam och ha god beredskap för nya pandemier.

  (2) Frågan om människors immunitet mot nya influensavirus är som jag antytt komplicerat att undersöka, och det är först senaste tiden de första sådana studierna publicerats kring den nya influensan. Med delvis motsägesefulla resultat, så exakt hur mycket immunitet olika åldersgrupper av människor i olika delar av världen haft vet vi inte idag. Men från virusets beteende är det uppenbart att antingen är viruset betydligt mindre aggressivt än de varianter av influensa som tidigare cirkulerat (och då kommer vi att kunna glädja oss åt en minskad dödlighet i säsongsinfluensa i framtiden, i vart fall om de rapporter är riktiga som antyder att den nya influensan i stor utsträckning trängt undan den tidigare). Eller så hade betydande delar av befolkningen redan skydd mot den. En undersökning antyder att så verkligen kan vara fallet, och att det i så fall kan bero på ett synnerligen osannolikt sammanträffande, nämligen att ett litet hörn av ett ytprotein hos den tidigare influensan som immunförsvaret reagerat mycket kraftigt mot råkat få en motsvarighet med nästan exakt samma utseende även hos den nya influensan.

  (3) Varje år då vi vaccinerar mot den klassiska influensan har vaccinet bara genomgått små och mycket korta tester. Där det därför finns en viss, men mycket liten risk, för oförutsedda bieffekter. Ingen influensa är ju den tidigare lik! Samma sak i detta fall: Viruset i vaccinet var ännu olikare tidigare testade virus än vid en normal säsongsinfluensavaccination, men det var samma grundslag av virus, framodlat på samma sätt, som gav samma typer av reaktioner vid de korta tester man i sammanhanget hinner göra. Jag föreslår att du gör det betydligt sannolikare tankeexperimentet att det visade sig vara viruset som var riktigt farligt. Vad skulle då blivit resultatet om man lät bli att vaccinera därför att man inte tillräckligt noga hunnit utvärdera risken för alla tänkbara bieffekter på fem års sikt? Ibland medför det betydligt större risker att inte göra något än att göra det.

  Sedan är det en annan sak att i just detta fall, när pandemin hållit på en tid och det hade visat sig att viruset inte var så farligt som man hade haft goda skäl att frukta, vägde det nog ganska jämnt i vågskålarna mellan att dra igång massvaccinering och att låta bli och istället kasta de vaccin man fått levererade på sophögen. Olika länder fattade olika beslut, och faktiskt är det just tack vare detta vi idag kan veta att massvaccination i just detta fall inte visade sig behövas.

  (PS: Anledningen till att det dröjde innan ditt svar ovan publicerades är att spam-filtret i mitt verktyg reagerar för allt med mer än en länk. Så vill du få kommentarer publicerade med en gång, nöj dig med en länk i det.)

  Vänliga hälsningar, /Henrik

 7. hmm
  Publicerad oktober 9, 2010 kl 11:31 e m | Permalänk

  jag var inte emot att man startade vaccinproduktionen, men när viruset visade sig vara ganska harmlöst, så skulle man inte ge ett så oprövat vaccin till hela befolkningen.

  detta vaccin verkar ha gett oväntade biverkningar, som inte ens har redovisats av läkemedelsverket, se länken, på Facebook har dom bildat en grupp som har fått kroniska besvär av vaccinet,

  någon vetenskaplig länk kan jag inte ge dig då myndigheterna inte erkänner att sådana här biverkningar finns, sen är så lite känt om immunförsvaret så hur skulle jag då kunna länka till det vi inte vet om immunförsvaret?

  jag är inte als förvånad av att vaccin eventuellt skulle gett sådana besvär. vad anser du?
  http://dinamediciner.se/nyheter/blogg-klart-att-jag-angrar-att-jag-tog-sprutan

  http://dinamediciner.se/nyheter/marie-blev-sjuk-av-vaccinet-mot-svininfluensan

 8. hmm
  Publicerad oktober 10, 2010 kl 12:10 f m | Permalänk

  En helt annan fråga har du läst endokrinologi, med inriktning på vår aptitreglering?

  leptin verkar var den viktigaste faktorn för vår aptitreglering, fel där då går vi upp i vikt.

  Du borde känna till att tarmfloran är det som nu misstänks ligga bakom diabetes och eventuellt även störa leptinregleringen.

  varför hänvisar SLV till energilagarna kalori in ut, när vår vikt helt bestäms av våra hormoner?

  mycket märkligt är det att SLV utalar sig om diabetes när orsaken troligen hittas i tarmfloran, vilket dom märkligt nog inte intresserar sig mycket för, när deras kostråd har så stor betydelse för vilken tarmflora vi får.

  varför utalar sig nutritionsforskare om vår vikt? när det regleras av vårt hormonsystem? det är ju endokrinologernas ansvar.

  insulinresistensen verkar vara orsakad av cytokiner, som har aktiverats av en dålig tarmflora vad jag förstår, vad har SLV, dietister, nutrionister, med en fråga som rör mikrobiologer och immunrunologers ansvar?
  märklig värld vi lever i.

  jag ställer denna frågan till dig därför att det delvis hamnar inom ditt kunskapsområde, SLV är fel att fråga då dom inget vet, det vore lika fel att fråga dig om utgångshastigheten på AK5 och den ballistiska koefficienten på på kulan.
  Som du säkert har förstått så har jag inte det minsta förtroende för SLV.

 9. Henrik
  Publicerad oktober 11, 2010 kl 9:25 f m | Permalänk

  Hej hmm,

  (1) Varje beslut att vaccinera mot influensa fattas i blindo, eftersom man aldrig hinner göra några långtidsstudier av vacciner mot nya flunsavirus om man ska hinna vaccinera i tid. I detta fall vägde det nog rätt jämnt, vilket ledde till att olika länder gjorde olika avvägningar. Forskning går inte i myndigheters ledband, så visar det sig att allvarliga sidoeffekter verkligen kan bindas till vaccinet kommer detta fram i vetenskaplig litteratur, men sådana studier tar ett tag: att en handfull personer drabbats av ett problem en viss tid efter vaccinationen visar i sig ingenting, frågan är ju om en större andel av dem som vaccinerats drabbas av problemet än av dem som inte vaccineras, och sådant ta ett tag att undersöka. Det är lätt att vara efterklok. Man visste inte hur allvarligt viruset var när man fattade beslut om vaccinering, och framför allt fanns en risk för att viruset skulle utvecklas och bli allvarligare. Om den risken hade slagit in skulle vi i Sverige stolta slagit oss för bröstet över att vi som enda land såg till att i tid skydda vår befolkning.

  (2) Vad gäller aptitreglering, övervikt och diabetes görs enormt många intressanta studier, stora mängder intressant material publiceras och hundratals olika forskare hoppas att just det de studerar ska visa sig vara den gäckande faktor, som kan förklara fetmaepidemin. Men forskningen har inte kommit till den punkt där en begriplig helhetsbild och en tydlig förklaring träder fram ur alla data. Att man kan ärva tendenser åt ena eller andra hållet är klart (men leptinet är där bara inblandat i mycket sällsynta och extrema former av ärftlig fetma). Det har ansetts uppenbart att miljöfaktorer ligger bakom att andelen feta snabbt ökar i hela världen. Men vilken eller vilka miljöfaktorn/erna är har ingen lyckats övertygande visa. Många förslag cirkulerar: adenovirus, tarmflora, snabbmat, dataspel, läsk … Dessutom finns rapporter som tyder på att epigenetiskt nedärvda faktorer kan ha betydelse, att mattillgången då våra farföräldrar var i puberteten kan ha betydelse för vår egen tendens att bli feta! Såsom kraftigt överviktig hoppas naturligtvis en del av mig att det ska vara farfar eller ett virus och inte jag som bär ansvaret för situationen. Men det skulle ju innebära att situationen är rätt hopplös …

 10. Henrik
  Publicerad oktober 11, 2010 kl 9:34 f m | Permalänk

  hej hmm,
  Jag skrev ett referat från en populärvetenskaplig konferens för två år sedan om fetmans biologi, som finns här: http://henrikbranden.se/wp-content/uploads/2010/04/Fetma-arv-milj%C3%B6-och-samh%C3%A4lle.pdf

 11. hmm
  Publicerad oktober 11, 2010 kl 3:53 e m | Permalänk

  (2) Vad gäller aptitreglering, övervikt och diabetes görs enormt många intressanta studier, ja jag läser det mesta, men inget ger stöd för SLVs förlegade åsikt.

  (men leptinet är där bara inblandat i mycket sällsynta och extrema former av ärftlig fetma). det var sant, men feta har leptinresistens och det är ingen egentlig skillnad mot ren leptinbrist,
  leptinbrist eller leptinresistens spelar ingen roll hypotalamus ser inte leptinet, symtomen blir identisk, så mycket hormonlära har du läst så du inser det, om du bara tänker efter.
  Läs mer om leptin så ser du att vår aptit är helt hormonelt styrd, friska kan inte äta sig feta utan att tvinga i sig extra mat, Fredrik Nyström gjorde en sån studie nyligen.

 12. Henrik
  Publicerad oktober 11, 2010 kl 4:22 e m | Permalänk

  (a) Jag har ingen speciell kompetens i näringslära. (b) Min bedömning från det jag ser passera i vetenskaplig litteratur är att man vet en massa detaljer kring aptitreglering, kost och fetma, men att det inte utkristalliserats någon begriplig helhetsbild som det råder ens partiell enighet om. (c) Jag tycker det är olyckligt att myndigheter ger livsstilsrekommendationer från ett forskningsläge som inte är konklusivt.

 13. hmm
  Publicerad oktober 11, 2010 kl 4:58 e m | Permalänk

  intressant länk får läsa den senare,skummade om leptin, tack.

  läs mer om leptin det är den centrala viktregulatorn, om en djurart skulle sakna denna förmåga att hålla vikten konstant,
  så går arten under.

  Om en antilopart som saknar (leptinregleringen)fick rikligt med bete ett par år så skulle dom bli feta och lätta byten för predatorer, deras gener skulle försvinna.
  en annan antilopart kan stoppa all överätning (leptin) då klarar dom predatorerna.

  slutsats alt liv kan reglera sitt energiintag, vi har samma reglersystem men det har bara av någon anledning slutat fungera.
  varför har vi fått leptinresistens? bota det så går vi ner till normalvikt automatiskt.

  ”men att det inte utkristalliserats någon begriplig helhetsbild som det råder ens partiell enighet om.”
  gamla personer vill inte se sina åsikter krossas, kalorihypotesen, dom klarar inte att erkänna att aptiten är hormonstyrd, man bara häver ur sig att leptin inte är lösningen, NÄR FETA FAKTISKT HAR FEL I LEPTINREGLERNGINGEN. det råder vad jag vet stor enighet om att feta ofta har leptinresistens, här är det brist på logik.

  ”Jag tycker det är olyckligt att myndigheter ger livsstilsrekommendationer från ett forskningsläge som inte är konklusivt.” tack men hur får vi då SLV att sluta med sitt trams?

 14. Henrik
  Publicerad oktober 11, 2010 kl 5:51 e m | Permalänk

  hmm: Vill du debattera Livsmedelsverkets rekommendationer får du debattera med någon annan än mig. Att aptiten styrs av signalämnen/hormoner är nog du och jag eniga om. Men nätverken av olika signaler som påverkar varandra och påverkar olika celler att bilda signalämnen som påverkar andra cellers signalerande är vanligen mycket komplexa. Vad i detta signalerande som slår fel när man utvecklar övervikt och fetma – menar du verkligen att det är utrett, och att man visat att det är samma mekanism hos alla feta?

 15. hmm
  Publicerad oktober 11, 2010 kl 7:32 e m | Permalänk

  vi lämnar SLV.
  Om ren leptinbrist ger kraftig hunger och fetma, och det går att bota med tillförsel av leptin då kan leptin reglera vikten, det är ganska bevisat.

  leptinresistens måste ge kraftig hunger och fetma, kan du se någon skilnad mellan ren leptinbrist och leptinresistens? jag har inte sett att det påverkar hypotalamus på olika sätt, får hypotalamusreseptorerna inte kontakt med leptin, då måste resultatet bli ökad aptit och fetma.

  teorin stämmer bra med verkligheten feta har ofta sjuklig aptit.

  djur som är för smala får ökad aptit för att lägga på sig lagom med fett, djur med fri tillgång på föda reglerar sin vikt perfekt,
  gener som gör dom spinkiga försvinner snabbt vid ev svält period, gener som ger ren fetma plockar predatorerna snabbt bort.
  dom enda relevanta gener som kan finnas är är viktreglerande, så naturen uppfann leptin.

  hormonsystemet är komplext ja helt rätt men leptin står över dom andra aptithormonerna.
  dom andra hormonerna är korttidsreglerande, medan leptin främst reglerar vikten på lång sikt. alt är redan känt, det gäller bara att förstå vad vi redan vet.

  leptin påverkar sen sködkörtelaktiviteten en aning. Vid överskottsenergi så ökas energiförbrukningen, vid svält så gäller det att spara på energin, så sköldkörteln styr ner energiförbrukningen på minimum.
  vår vilja att röra på oss minskar också vid svält, vilket stämmer bra med verklighetens feta som har leptinresistens.

 16. hmm
  Publicerad oktober 11, 2010 kl 7:45 e m | Permalänk

  ”och att man visat att det är samma mekanism hos alla feta?”
  leptin är det viktigaste, men flera orsaker finns jag vet.

  men så länge leptinregleringen fungerar så får andra fel liten betydelse, se ex forskningen om hur maten bryts ner av olika tarmbakterier, det är ett ointressant sidospår, om vi tar upp mer energi så reglerar leptinet bara ner vår aptit,

  det hjälper inte att äta extra fiber för att få i sig mindre energi, av samma anledning, bantningspiller som minskar fettabsorptionen är lika tokig tanke, det kan inte fungera när hormonerna styr aptiten.

2 Trackbackar

 • Av Bloggar, media och svin-influensan | Henrik Brändén den augusti 17, 2010 kl 6:44 e m

  […] WHO och vaccinen mot svininfluensa är ett bra exempel på detta. Det har ju varit en del debatt om detta senaste veckan, efter det att SvD berättade om kopplingar mellan några av WHOs […]

 • […] och spontanvaccinerade mig mot årets influensa. Årets influensavaccin fyller på skyddet mot svininfluensan och har även skydd mot två andra influensavarianter. Här informerar Vårdguiden och […]