USAs stamcellsdom överklagad

Från USA rapporteras Swift Code ABN Amro Mezzanine UK Limited att administrationen tänker överklaga en distriktsdomstols beslut häromdagen att det skulle vara olagligt av den federala regeringen att ge pengar till forskning med embryonala stamceller.

Praktiska konsekvenser: Så här någon dag efter domslutet tolkas domen som att experiment som redan pågår kan fortsätta, men att inga nya federala anslag kan delas ut. Vilket (enligt New York Times) skulle innebära att 22 projekt kring sjukdomar som diabetes och Parkinson, som till hösten beviljats sammanlagt 54 miljoner dollar, får läggas ner (eller snabbt hitta andra finansiärer).

Francis Collins, direktör för National Institute of Health, säger (enligt New York Times):

This decision has the potential to do serious damage to one of the most promising areas of biomedical research, just at the time when we were really gaining momentum …  The ruling just pours sand into that engine of discovery.


Rent juridiskt
förefaller läget vara följande:  I en lag som antas årligen (the Dickey-Wicker amendment) slås fast att federala forskningspengar inte får gå till forskning där embryon förstörs. Detta tolkade Bushadministrationen som att federala anslag inte kan finansiera själva skapandet av embryonala stamceller, men väl den fortsatta forskningen på dessa. Men Bush skärpte genom en förordning kraven, så att man bara fick använda de federala anslagen till forskning på stamceller, som skapats innan han utfärdade förordningen.

Denna skärpning har nu Obanma upphävt. Detta ledde till att ett par forskare, som själva arbetar med andra slags (så kallade vuxna) stamceller, stämde regeringen för att bryta mot denna lag. (Klagande över att de själva kommer att lida skada genom den ökande konkurrensen om forskningsmedel.) Varpå distriktsdomstolen underkände hela distinktionen mellan att skapa embryonala stamceller och att använda dem vidare. Vilket många tolkar som att även den forskning som fick bedrivas för federala anslag under Bush nu måste stoppas.

Kommentarer i USA: I dagens ledare beklagar New York Times besklutet, och undrar hur domaren menar att det varit möjligt att kongressen i 11 år sett presidentadministrationens tolkning av lagen, och utan förändringar antagit den gång på gång för ytterligare ett år, ifall administrationen tolkat lagen fel. Att de klagande forskarna skulle lidit skada kallar tidningen ”absurt”.

Från kommentarsfältet till New York Times första artikel i frågan citerar jag några inlägg:

Thankfully, the rest of the world will go on with innovative scientific research while America wallows in it puritanical roots. (georgiadem)

”Honey, I know you’re going to die from this terrible disease that stem cell research might have found a cure for but I feel very good that we were able to keep the federal government from funding this kind of research. I hope you do, too.” (Trillian)

This is plainly faith-based decision. It goes without saying that Judge Lamberth is a Reagan appointee, former FISA judge, who has been behind some of the notorious habeas corpus decisions against Guantanamo inmates. He also sent Iran a bill for $2.65 billion for every American killed in Lebanon, under the dubious theory that Hezbollah is completely controlled by Iran. (B Mull)

Naturligtvis finns också andra röster i USA: Rickard Doerflinger, vid den katolska biskopskonferensen, kallar administrationens tolkning av lagen ”implausibly narrow”. Kongressledamoten Mike Pence från Indiana säger: ”It is morally wrong to create human life in order to destroy it for research, and it is wrong that the tax dollars of millions of pro-life Americans have been used to fund this destructive research.”

Även i Sverige kommenteras beslutet: Professor Karin Forsberg-Nilsson vid Uppsala Universitet säger i UNT att beslutet är både olyckligt och oroande. ”Men det kommer inte att påverka vilken stamcellsforskning som får bedrivas i Sverige.” Bloggen Religiogustos skriver om en seger för teokraterna och en förlust för demokratin och de mänskliga rättigheterna.

Att kristna fanatiker står i vägen för en medicinsk revolution grundar sig i framförallt två ståndpunkter. Först finns det en falsk själsmatematik och för det andra finns den sadomasochistiska hyllningen till lidandet i kristendomens teologi.

Bloggen ”Om människans värde” protesterar mot att media använder ordet fundamentalister om motståndarna till embryonala stamceller, och skriver:

Att forskning utan etik och moral kan resultera i de mest makabra experiment där såväl människor som djur utsätts för tortyrlika metoder, vet vi sedan tidigare … Därför är det viktigt att även i svensk media uppmuntra en fortsatt debatt om vad som är etiskt försvarbar forskning och vad som inte är det. Risken finns annars att förenklingar som att det är “kristna fundamentalister” kontra forskarvärlden förmedlar en svartvit bild som stryper debatten.

Jag personligen skrev redan igår att jag tyckte beslutet var olyckligt.

  • Ju fler olika slags stamceller forskarna har i sin verktygslåda, desto större chans att någon av dem visar sig kunna användas för olika slags terapier.
  • Utvecklingen har kommit längre på de embryonala stamcellerna än på de olika andra stamcellstyper, som förs fram som alternativ. Därför riskerar nya terapier fördröjas ifall forskningen på embryonala stamceller hindras.
  • Embryonala stamceller spelar också en mycket viktig roll i grundläggande forskning om en rad olika sjukdomars uppkosmt och orsaker. Den medicinska forskningen bedrivs inte separat av en rad stater, utan som ett i ordens bästa mening kollektivt globalt projekt. När den världsledande nationen i biomedicinsk forskning gör det svårt för sina forskare att använda ett viktigt forskningsverktyg försinkas därför hela forskningen i biomedicin, vilket gör att nya insikter och behandlingar försenas. Vilket rent konkret kan översättas till ett betydande antal liv, även om man inte på förhand kan peka ut just vems eller vilkas.

av Henrik Brändén

Bokmärke för permalänk.

Både trackbacks och kommentarer stängda