Läkemedelsföretag go Open access

Att hålla på viktig information blir allt mer förlegat. Nu börjar till och med läkemedelsföretag förstå att de skulle kunna få fram nya läkemedel snabbare och billigare genom att samarbeta och dela med sig av sina data till andra forskare – och till varandra!

Bakgrunden är egentligen oerhört enkel: Metoderna i biologisk forskning har under senare år utvecklats väldigt snabbt, så att man med enkla handgrepp kan få mycket stora mängder experimentdata. Gör man en uppsättning sådana experiment för att få svar på en fråga, får man enorma mängder överskottsdata, som skulle kunna bidra till att svara på många andra frågor.

Forskare i akademi har sedan länge insett detta, och byggt upp en rad olika databaser, där man deponerar Swift Code Absa Bank Namibia Limited rådata från olika typer av storskaliga experiment. Som sedan alla forskare, på akademi och i företag, kan titta på och leta i. Vilket gör att man idag inte behöver ha något biologiskt laboratorium för att göra viktiga vetenskapliga upptäckter. Det räcker med att ha bra idéer, god analysförmåga och en internetuppkoppling!


Nu har denna insikt
också nått läkemedelsföretagen. Åtminstone när det gäller den grundforskning, som sker innan man hittat ett tänkbart läkemedel. I flera år har det varit på väg: Industrin har gått ihop med offentliga institutioner i en rad stora samarbeten, där data och resultat läggs ut, åtkomliga för alla över nätet. Bland annat för att i stor skala bestämma det exakta utseendet (den tredimensionella strukturen) hos en rad medicinskt intressanta proteiner och för att avbilda förändringar i nervsystemet vid Alzheimers sjukdom.

I våras togs ett ytterligare steg: Flera läkemedelsföretag gick ihop kring forskningsföretaget SAGE Bionetworks, vars huvuduppgift är att erbjuda en standardiserad öppen förvaringsplats för resultat från olika slags biomedicinska experiment från forskare och företag världen över. Där resultaten från olika typer av experiment standardiseras så att de enkelt kan jämföras med varandra. Och användas av dataprogram som gör storskaliga jämförelser och bygger nätverk och modeller, som läkemedelsutvecklare har nytta av. Visserligen finns en diskussion kring vilka data företagen släpper och hur lång tid de håller på dem, och olika läkemedelsföretag har olika åsikter om hur standardiseringen ska göras. Men riktningen är tydlig: Läkemedelsföretagen go open access!

Till och med det hemligaste av allt har några läkemedelsföretag börjat lägga ut till allmänt beskådande. Nämligen olika molekyler, som är aktiva mot en sjukdomsprocess, och därför kanske skulle kunna utvecklas till läkemedel. Det är visserligen bara en sjukdom det gäller, malaria. En sjukdom som främst drabbar fattiga, och som därför inte kan ge några stora inkomster till företagen. Så man kan se det som att företagen själva ger upp tanken att utveckla egna nya malarialäkemedel, och skänker den kunskap man hittills tagit fram till offentligt finansierade forskare. Så att dessa förhoppningsvis ska kunna utveckla nya läkemedel. Men det är inga små mängder data som överförts till public domain: Två olika läkemedelsföretag har släppt flera hundra tusen olika små molekyler som deras kemister syntetiserat, varav flera tusen i provrörsexperiment visat sig ha effekt mot malariaparasiten.

Många forskare menar dock att ett ännu viktigare steg återstår: Nämligen att släppa alla data från kliniska undersökningar av olika tänkbara läkemedel, som inte fungerade, eller visade sig ha olämpliga biverkningar. Om ett läkemedelsföretag kunde ha tillgång alla andra företags sådana resultat skulle de inte bara kunna undvika onödigt dubbelarbete. Man skulle också kunna göra mycket bättre grundade gissningar om vilka av alla tänkbara substanser som verkligen skulle kunna komma att fungera som ett läkemedel.

I grunden är denna utveckling logisk och självklar: Vi kan nu studera människokroppen i sådan detalj, att inget företag, ingen nation, på egen hand kan samla ihop alla de fakta som kan vara relevanta för en frågeställning eller ett läkemedelsprojekt. Läkemedelsföretagen har därför insett att deras forskning och utveckling kommer att gå fortare och bli billigare om de delar upp delar av arbetet mellan sig. Det vill säga delar med sig till varandra av sina rådata.

av Henrik Brändén

Bokmärke för permalänk.

Både trackbacks och kommentarer stängda