Rätt att vaccinera mot den nya influensan!

Det visar sig nu att de barn och ungdomar som vaccinerades mot den nya influensan förra vintern har fått fyra gånger högre risk än andra barn att drabbas av narkolepsi. Det rör sig om fyra barn av hundratusen, alltså drygt femtio personer.

För de drabbade är det naturligtvis en tragedi. Ändå är det vilseledande att som ekot sända en intervju med ett barn, som säger att om hon inte tagit sprutan hade hon varit frisk nu. Det kan varken hon eller ekot veta. Vart fjärde av de barn som insjuknat skulle ha gjort det vaccineringarna förutan.

I SvD hävdar Inger Atterstam åter att ingen svarar på hennes fråga, varför massvaccinationen över huvud taget sattes igång. Mig förefaller det som att hon inte klarar av att lyssna, då det berättas och förklaras både för henne och oss andra:

 1. Influensaviruset förändrar sig varje år lite grann, så den immunitet man har mot förra årets influensa fungerar inte så bra mot årets virus. Men man har ett visst skydd. Man kan därför klara sig utan att insjukna. Och de som insjuknar och har ett starkt immunförsvar får en rätt mild sjukdom. Därför vaccineras bara dem med försvagat Swift Code Acta Bank ASA immunförsvar (exempelvis äldre) för den vanliga säsongsinfluensan.
 2. Några gånger per sekel dyker dock upp ett influensavirus som skiljer sig kraftigt från tidigare virus. På grund av att virus hoppat mellan arter, eller blandat arvsanlag mellan virus som levt hos olika arter. De gånger vi  kunnat se detta hända har människornas immunitet inte varit alls lika bra som vanligt på att skydda mot influensan, och den har skördat miljontals dödsoffer. Tiotals miljoner under spanska sjukan 1918-19. Och några miljoner under asiaten 1958 och Hong-Kong-influensan 1968.
 3. När ett nytt influensavirus dök upp våren 2009 visade det sig vara en helt ny blandning av olika virusslag som tidigare levt hos olika arter. Viruset spred sig mycket snabbt över världen, och till en början rapporterades om många dödsoffer. Det var därför helt enligt reglerna, och dessutom både rimligt och självklart att WHO klassade det hela som en pandemi. (Pandemi är en epidemiologisk term som har att göra med spridningen av ett smittämne, inte med dess farlighet.)
 4. Eftersom Sverige lagt ner sina egna vaccinfabriker hade vi tecknat avtal med andra länders att vid händelse av en pandemi å ena sidan få komma långt fram i kön och få köpa vaccin åt hela befolkningen, och å andra sidan förbinda oss att göra detta. Så då WHO hade klassat spridningen som en pandemi var Sverige förbundna att köpa vaccin till hela befolkningen. Frågan var då vad vi skulle göra med vaccinet.
 5. Å ena sidan visade sig viruset när det kom till Europa hos de allra flesta orsaka en mycket lätt sjukdom, lindrigare än tidigare års influensor. Å andra sidan blev ett litet antal insjuknade väldigt dåliga – mycket sämre än vid normala influensor. Därtill fanns från tidigare epidemier skäl att misstänka att viruset kanske kunde förändras ytterligare under epidemiens gång, och bli mycket elakare.
 6. Man stod då inför ett komplicerat avvägande: den inte obefintliga risken för att viruset skulle återkomma i en elakare variant, som vaccinet skulle kunna skydda befolkningen mot fick vägas mot risken för biverkningar om man startade en massvaccination. Vilket beslut man skulle fatta var inte självklart – och olika länder fattade olika beslut.
 7. I Sverige valde man att gardera sig för en (möjligen liten) risk för en stor katastrof, och ta den (möjligen något större) risken för att ett mindre antal människor skulle drabbas av biverkningar. Något jag tycker i grunden var både förklarligt, försvarligt och riktigt.

Vi vet att den nya influensan skördade ett antal dödsoffer innan massvaccinationen startade. Dagens undersökning säger ingenting om hur många fler som skulle ha dött om man inte vaccinerat. Inte heller säger den någonting om vad som skulle ha hänt ifall farhågorna hade besannats att viruset kunde mutera och ge en mycket allvarligare sjukdom. Vilka anklagelser skulle inte i så fall ha riktats mot sjukvårdsmyndigheterna för slapphet och ignorans, ifall man inte vaccinerat. Men som bloggaren Cornucopia skrev redan i somras: Otack är den proaktives lön!

av Henrik Brändén

Bokmärke för permalänk.

Både trackbacks och kommentarer stängda

20 Kommentarer

 1. M Kjellgren
  Skrivet mars 30, 2011 klockan 6:27 f m | Permalink

  Ditt resonemang är obegripligt. När propagandamaskinen gick på toppfart förra vintern och folket mangrant ställde sig i kilometerlånga köer för att få sina förment undergörande injektioner så visste vi att influensan var en mild sjukdom som orsakade endast bråkdelen av de dödsfall som en normal säsongsinfluensa. Trots det insisterade våra styrande att folket skulle injiceras med en substans som ingen visste 1) om den hade några positiva effekter och 2) om den hade några negativa effekter. Idag vet vi bättre: 1) Sverige drabbades inte lindrigare av influensan än andra länder, som endast vaccinerade en bråkdel av befolkningen och 2) ett antal personer, ännu okänt exakt hur många (det verkar dock röra sig om hundratals, kanske finns det också ett stort mörkertal) och bestående av BÅDE barn och vuxna, har fått sina liv förstörda av sprutan. Naturligtvis är detta en jätteskandal. Svenska folket har lurats att delta i ett gigantiskt folkhälsoexperiment och några av oss får nu betala priset. Om du vill läsa om de tragedier som vanliga människor som tagit sprutan i god tro drabbats av kan du läsa på http://liveteftersprutan.blogspot.com/

  /M

 2. Henrik
  Skrivet mars 30, 2011 klockan 7:35 f m | Permalink

  Nej, M Kjellgren. Du bygger ditt resonemang på två felaktiga påståenden! (a) Vi visste inte då att det säkert var en så mild sjukdom, det vet vi nu i efterhand. (b) Vi visste att vaccinet hade positiva effekter – det minskade risken att smittas och insjukna i den nya influensan. Däremot visste vi inte då ifall och i så fall hur viktigt detta var.

 3. M frisk
  Skrivet mars 30, 2011 klockan 12:12 e m | Permalink

  Jo Vi som visste att den inte var farlig därför tog jag och många andra den INTE.
  Du verkar ju inte ha någon koll alls å håller på med genforskning.
  Många sjukskötersko gick in å skulle ta sprutan å sa till läkaren att du har tystnads plikt och gick ut.Säger rätt mycket om hur folk inom sjukhus tyckte om den.Vänta 10år till så ska du få se.
  Jag säger till dig som dom sa till mig när jag inte ville smitta familijen med sprutan ”Ta av foliehstten”

 4. profanum_vulgus
  Skrivet mars 30, 2011 klockan 4:44 e m | Permalink

  2
  Det är ju alla fyra varianter på samma virus.

  3.
  Det rapporterades om MYCKET färre dödsoffer än vad en vanlig säsongsinfluensa orsakar. Skillnaden var bara att det rapporterades i massmedia.

  4.
  Men vi var inte förbundna att köpa ett otestat vaccin med höga halter skvalen som tillverkaren bara ville sälja om de var helt friskrivna från ansvar. Då kunde de ju lika gärna sålt heroin eller koksaltlösning.

  5.
  Det visade sig långt innan viruset kom hit. Hela cirkusen hade ju blåst över i t.ex. Nya Zeeland. Eftersom flera tusen DÖR årligen av vanlig influensa så har jag svårt att se att något litet antal kan bli MER sjuka, dubbeldog de eller vad?

  6.
  Skrev du inte i en tidigare punkt att immunitet mot en virussort inte skyddar mot mutationer?

  a) Det visste vi visst. Jag visste det t.ex. efter fem minuters efterforskningar av hur det gått i andra länder.

  b) Hur farligt vaccinet var visste man också. Hastigt komponerade vaccin med höga halter Skvalen har använts förr och ger alltid en massa autoimuna sjukdomar. Att narkolepsi skulle vara den enda autoimuna sjukdomen som följer på vaccinet är inte visat än.

 5. Henrik
  Skrivet mars 30, 2011 klockan 5:39 e m | Permalink

  Hej profanum_vulgus.
  (2) Visst är de olika varianter av samma virus, men med så olika utseenden på de ytterhöljen som immunförsvaret reagerar mot att immunitet mot ett av dem normalt inte skyddar mot de andra. Utom i det exceptionellt lyckliga fall vi just varit med om, då ett av hörnen på det nya influensavirusets ena ytprotein är mycket lik en liten fläck på det tidigare viruset, som immunförsvaret reagerar ovanligt starkt mot. Hade det inte varit för denna mycket lyckliga men också vid uppkomsten av ett nytt influensavirus mycket osannolika sammanträffande skulle den nya influensan fått förfärande resultat.
  (3) Som sagt visade det ju sig att vi till all lycka hade så kallad korsimmunitet mot detta virus. Det var dock inget man visste säkert då, när man tog beslutet. Tyvärr är det också sant att ett mindre antal människor med välfungerande immunförsvar fick mycket allvarlig sjukdom och avled i akuta respirationsproblem, vilket aldrig händer vid normal influensa, men var ett icke ovanligt öde för de unga som insjuknade i spanska sjukan för 90 år sedan. Bland annat därav oron för att detta med tiden skulle kunna bli ödet för en större andel av de som smittades även av detta virus.
  (4) Jag har inte sett den exakta avtalstexten. Har du? Och vad menar du med att vaccinet var otestat? Det hade genomgått sedvanliga tester för influensavirus mot nya virusstammar!
  (5) Man visste INTE om viruset skulle nöja sig med sin initiala beskedliga natur eller om den skulle komma tillbaka i aggressivare skick. Man kunde inte veta. Vid spanska sjukan tog det över ett halvår innan den aggressivaste virusvarianten började cirkulera. Man var därför tvungna att väga en möjligen liten risk för ett allvarligt scenario mot en möjligen högre risk för ett mindre problem. Jag förstår inte att det ska vara så svårt att fatta att detta är ett genuint dilemma, inte en situation där man i efterhand kan gå in och peka finger och skrika ”det var väl uppenbart att ni skulle gjort tvärtom”. Och som sagt: Om unga och medelålders dör i akuta respirationsproblem har viruset hos somliga patienter varit aggressivare än om gamla med försvagat immunförsvar dör i en långsam lunginflammation.
  (6) Om ett redan etablerat virus av en viss typ utvecklar sig till ett aggressivare virus genom att få en eller ett par punktmutationer, som exempelvis gör det möjligt för viruset att ta sig in i nya celltyper eller stå emot vanliga antivirala läkemedel påverkar detta vanligen inte immuniteten mot viruset.
  a) Med tanke om hur snårigt forskninsgsläget då var kring detta virus både epidemiologi och patogenes tvivlar jag på att vare sig du eller jag skulle kunnat nå någon speciellt kvalificerad slutsats i frågan efter fem minuters efterforskning. Har du över huvud taget läst i den vetenskapliga litteraturen i ämnet, eller fått någon molekylärbiolog/virolog att förklara den för dig?
  b) Du är slarvig med formuleringarna. Du har rätt att skvalen ger risk för autoimmuna biverkningar. Just därför jag skriver att det varit frågan om ett dilemma, inte en självklarhet. I ena vågskålen en liten risk för en stor katastrof. I andra vågskålen en antagligen större risk att ett mindre antal människor skulle drabbas av biverkningar.
  Men inget du skriver rubbar min grundläggande slutsats. Beslutet var förståeligt, försvarbart och enligt min mening riktigt.

 6. M Kjellgren
  Skrivet mars 31, 2011 klockan 11:41 e m | Permalink

  Hej Henrik och tack för ditt svar på min kommentar. Angående mina ”två felaktiga påståenden”: 1) Jag hörde ideligen före och under massvaccinationshysterin representanter från ansvariga myndigheter, däribland min släkting Annika Linde, säga att svininfluensan var en MILD form av influensa; man förväntade sig ca 50 dödsfall i Sverige, mot >1000 årligen av vanlig säsongsinfluensa. Mitt påstående är alltså korrekt; influensan hade slagit till mot andra länder och vi visste mycket väl vad som var att vänta (och detta stämde ju sedan). 2) Du skriver: ”Vi visste att vaccinet hade positiva effekter – det minskade risken att smittas och insjukna i den nya influensan.” Hur menar du att vi kunde veta det? Det finns ett vetenskapligt sätt att ta reda på hur ett vaccin fungerar; genom dubbelblint, placebokontrollerat test. Innan denna typ av test har gjorts kan ingen veta vilka effekter vaccinet har; vilket också visade sig, eftersom Sverige drabbades i ungefär samma utsträckning av influensan som länder som inte vaccinerade över huvud taget. Hur menar du att vi ”visste” att vaccinet hade avsedd effekt? Har du sett forskningsresultat som stöder det påståendet?

 7. Henrik
  Skrivet april 6, 2011 klockan 12:05 f m | Permalink

  Hej M Kjellgren. Ledsen för sent svar. Punkt 1) Jag formulerade mig slarvigt, vad jag menade var att vi inte visste om viruset skulle komma tillbaka i en allvarligare form. Punkt 2) Vaccinet testades på samma sätt som alla andra influensavacciner som måste tas fram och testats under kort tid, och vaccinet fungerade och gav stärkt försvar mot den nya influensan. Sedan visade sig detta lyckligtvis inte vara av någon större betydelse för folkhälsan. Men det berodde på att viruset som sagt var snällt och inte kom tillbaka i en elakare variant, inte på att vaccinet skulle ha varit utan effekt!

 8. Arne
  Skrivet maj 16, 2011 klockan 6:46 f m | Permalink

  Något för skolmedicinen att beakta inför framtiden!

  Det finns bot mot de svåraste fallen av svininfluensa.
  C. vitaminkurer är till stor hjälp, den Australiensiska
  farmare är ett klart vittne om detta.

  Länk…
  http://blogg.passagen.se/millimetervagor/date/20100909

 9. Arne
  Skrivet maj 16, 2011 klockan 6:54 f m | Permalink

  Rättelse:
  Farmaren i fråga är från Nya Zeeland.

 10. Henrik
  Skrivet maj 16, 2011 klockan 9:27 f m | Permalink

  Det är en rätt självklar vetenskaplig princip att inte dra bestämda slutsatser från ett enda fall. Att en person blivit frisk av att äta mycket vitamin C säger inget om detsamma gäller för alla med sjukdomen. Däremot ger det anledning att ställa upp en hypotes om att det skulle kunna vara så, och sedan undersöka om den hypotesen stämmer.

 11. paradigm nu
  Skrivet maj 22, 2011 klockan 3:28 e m | Permalink

  Henrik
  ”vad jag menade var att vi inte visste om viruset skulle komma tillbaka i en allvarligare form. ”
  ”Men det berodde på att viruset som sagt var snällt och inte kom tillbaka i en elakare variant, inte på att vaccinet skulle ha varit utan effekt!”

  När vi fick reda på att influensan var relativt lindrig så skulle vi avbrutit vaccineringen, och låtit folket få ett långvarigt skydd av en genomgången infektion, vaccinets skydd är nu borta och en muterat och farligare svinvirus har nu fritt fram.
  Myndigheternas beslut var inte vetenskapligt grundat.

  ”Det finns en påtaglig risk att en massvaccineringen mot svininfluensan orsakar större skada än nytta. Om viruset muterar och utvecklas till att bli farligare kommer sannolikt vår befolkning att ha en sämre motståndskraft mot nya varianter än om vi inte hade massvaccinerat, skriver Ann-Cathrin Engwall, doktor i molekylär cellbiologi. ”
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vaccin-kan-gora-mer-skada-an-nytta_3427795.svd

  Sen vill ingen säga som det är om vaccinets (vaccinernas) biverkningar, narkolepsi är bara den mest kända biverkningen, det pågår flera utredningar om andra biverkningar på läkemedelsverket om jag har fått rätt information.

  Så länge ingen säger hela sanningen om vaccinernas för och nackdelar så varnar jag alla jag känner för att vaccinera sig, dagens åsikter baseras inte på vetenskap.

 12. paradigm nu
  Skrivet maj 22, 2011 klockan 3:43 e m | Permalink

  Henrik
  Skrivet maj 16, 2011 klockan 9:27
  Det var kloka ord men ingen kommer att undersöka om C-vitamin har den effekten, läkemedelsbolagen kan inte bekosta studier där patent inte kan beviljas, en forskare kan bara finansiera små studier som kan kritiseras av intressen som inte vill se effekter av c-vitamin.

  Om C-vitamin intravenöst i stora doser är bra kommer inte dagens skolmedicin att undersöka.

 13. Henrik
  Skrivet maj 22, 2011 klockan 10:48 e m | Permalink

  Hej paradigm, Vad gäller frågan i din första kommentar ovan tycks vi ha olika åsikter. I den andra håller jag helt med dig – det är en av de stora svagheterna i dagens modell för läkemedelsutveckling och testning.

 14. paradigm nu
  Skrivet maj 23, 2011 klockan 8:37 e m | Permalink

  Jag har inte sökt efter studier på c-virtamin så jag vet för lite om det är användbart.
  Men en annan medicin gurkmeja finns det flera studier som stöder men det är opatenterbart, gurkmejan kan köpas på kryddhyllan på ICA då vägrar skolmedicinen att använda gurkmejan.

  systemet är sjukt helst ska det symtomlindras med dyra preparat bot får inte tas fram det är bara en engångsvinst.
  läkarna ska inte bota patienterna bara skriva ut symtomlindrande patenterade preparat om man ska överdriva det ordentligt.

  Den senaste vetenskapliga forskningen är det tyst om då det kan användas för att fullständigt bota flera lönsamma sjukdomar exempelvis fetma och diabetes. http://www.metahit.eu/

  Om nu diabetes orsakas av magbakterier så är det frågan vad sjukvården ska göra, behandla orsaken med en billig engångskur av probiotika eller bara fortsätta rekommendera patienterna att äta kolhydrater så insulinförsäljningen inte går ner.

  Jag har inte diabetes om jag hade haft typ 2 så hade jag inte gått till en läkare jag hade själv behandlat sjukdomen med kosten.

 15. Henrik
  Skrivet maj 24, 2011 klockan 8:51 f m | Permalink

  Hej Paradigm: Nu börjar du försvinna bort från ämnet för den här diskussionen, som gäller influensavaccination. Kort (1) Metagenomiken ger spännande ledtrådar, men har inte gett oss lösningen på vare sig frågan om fetma eller typ2-diabetes. Om den med tiden kommer att göra det eller ej vet vi inte idag. Personligen tvivlar jag på att det finns en enda enkel lösning på frågan. (2) Skulle du drabbas av typ2-diabetes rekommenderar jag kraftigt att du söker hjälp av läkare. Diabetes är en svår sjukdom, med hög dödlighet om man inte sköter den ordentligt. Den vården bör man ta vara på, oavsett vad man tror om de kostråd som ges för att förebygga sjukdomen.

 16. paradigm nu
  Skrivet maj 24, 2011 klockan 2:04 e m | Permalink

  ”Metagenomiken ger spännande ledtrådar” dom har kommit längre men det vill skolmedicinen inte ta till sig, en vanlig läkare kan inget om magbakteriernas betydelse för fetma och diabetes, det är ju kunskap som kom efter deras utbildning.

  Varför penicillin inte alltid fungerar kommer att bli allmänt känt inom en snar framtid.
  ”Pre-trailer for Documentary on Bacterial Biofilms & Chronic Disease ”
  http://www.youtube.com/watch?v=4L52OAqPfe4

  När det gäller diabetes vad kan en läkare göra byta ut tarmfloran? nej det får han inte göra även om han vet att det skulle vara bra, får han ens rekommendera probiotika?
  Det enda som för övrigt fungerar är att kraftigt minska på kolhydraterna.

  paradigmskiften sker vid pensionsavgångar dom sjuka förblir sjuka tills dom okunniga har gått i pension.

  Tack vara piratpartiet och andra som värnar om ett fritt internet så kommer kunskapen farm till folket.

 17. Henrik
  Skrivet maj 24, 2011 klockan 11:46 e m | Permalink

  Paradigm: Du är lite väl konspiratorisk. Youtube-klippet du länkar till förefaller mig ligga helt inom det skolmedicinska vetenskapliga paradigmet. Mycket spännande forskning pågår – på de etablerade medicinska forskningsinstituten, där resultaten tas upp och förs in i den skolmedicinska läkarutbildningen. Sedan tar det tid för genombrott i grundforskning att förvandlas till fungerande och validerade behandlingsmetoder, och tyvärr – precis som du antyder – ännu längre tid för kunskapen om dessa att tränga ut till de aktiva läkarna. Sedan håller jag med om att internet inneburit en fantastisk möjlighet för oss alla att själva hitta sådan information som tidigare olika experter haft monopol på att bestämma om man ska få ta del av eller ej. Men nu bryter vi denna diskussion som glidit för långt från bloggpostens ämne!

 18. paradigm nu
  Skrivet maj 25, 2011 klockan 3:05 e m | Permalink

  Henrik
  Då var vi ganska så överens du har läst forskningen förstår jag.

  Ett stort problem nu är att forskarna kan ha en lösning på en sjukdom, men behandlingen kommer inte ut till läkarna som inte får kontinuerlig vidareutbildning. vi kan inte ha ett sådant system där pålästa patienter kan mer än sin läkare.
  och potentiellt bra behandlingar stoppas.

  tyvärr så är nog majoriteten av dagens läkare ganska så okunniga om det som sas i youtubeklippet.

  skulle du flyga med en pilot i ett jetplan som bara har fått sin grundutbildning på gamla propellerplan?

  Men att gå till en läkare som bara har sin grundutbildning som är 20 år gammal det är ok?

 19. Henrik
  Skrivet maj 25, 2011 klockan 3:38 e m | Permalink

  Och så länge landstingen inte satsar ordentligt på fortbildning får ju läkarna främst den nya information läkemedelsöretagen vill sprida. En mycket viktig insats kring detta strukturproblem görs av statens beredning för medicinska utvärderingar, som systematiskt jämför olika nyare och äldre metoder med varandra, och sedan försöker få kunskapen om resultaten att tränga in i sjukvårdssystemet.

 20. paradigm nu
  Skrivet maj 26, 2011 klockan 12:34 f m | Permalink

  Och så länge landstingen inte satsar ordentligt på fortbildning får ju läkarna främst den nya information läkemedelsöretagen vill sprida.

  Hur får man politikerna att fatta det du sa?
  Medicinvetenskapen är inte statisk den utvecklas hela tiden, läkarna måste få fortbildning hela tiden annars riskerar vi att använda förlegade behandlingar, Att en läkare som inte har jobbat i sjukvården på 10 år får behålla sin legitimation fult ut är ren dårskap.
  Piloterna mister delvis sin licens om dom inte flyger regelbundet och fortbildar sig.

  vi måste med statliga pengar vidareutbilda läkarna kontinuerligt, vem vill egentligen gå till en läkare som inte kan det senaste?
  Att kräva att läkarna ska läsa nya studier på sin fritid är orimligt.