Bioinformatik

Kortkurs i bioinformatik

DNA-sekvenser, proteinstrukturer, sammanfattningar av vetenskapliga artiklar, data om olika proteiners och geners funktion. Allt läggs nu ut i stora databaser, tillgängliga för alla med en internetuppkoppling. Möjliga att analysera med redskap, som är enklare att använda än vanliga ordbehandlingsprogram

Kan du lite om biologi, och vill prova på att surfa in i bioinformatikens värld? Följ länkarna nedan! Instruktionerna som då kommer är begripliga även för den som har liten vana vid datorer.

Faktadatabaser

Läroböcker on line, sammanfattningar av hela den vetenskapliga litteraturen, databaser om alla mänskliga geners funktion. Finns här!

Proteinstrukturer

Hämta tredimensionella strukturer av proteiner, vrida och rotera på dem, titta på bindningsställen i detalj, välja mellan  rymduppfyllande,  schematiska eller atomskelett-bilder …  Gör det här!

Analysera sekvenser

Hämta sekvenser av proteiner och gener, leta efter membranankare, söka efter konserverade domäner, hitta andra proteiner/gener med liknande sekvens … Klicka här!

Bygga släktträd

Jämför sekvenser hos närbesläktade proteiner eller gener, och låt datorerna bygga släktträd och gissa var dessa har sin rot. Starta här!

Surfa i människans genom

Surfa in i vårt eget genom, studera hur gener och repetitiva sekvenser ligger utspridda. Leta efter olika gener som påverkar en egenskap, och vandra hela vägen till dess exakta DNA-sekvens! Surfa in här:

En trackback

  • Av Tankar är till för att spridas! | Sagor från livbåten den september 12, 2010 kl 1:59 e m

    [...] experimentresultaten i öppna databaser, där vi alla kan hälsa på och kika. (Här kan du ta en guidad tur i några av dem.) Principen om att dela med sig av rådata knäsattes med det uttalade syftet att [...]