Föreläsning: Den stimulerade hjärnan

Jag berättar hur olika typer av stimulans stärker hjärnan och vår förmåga att tänka, minnas och fatta beslut. Inte bara hos unga, utan också hos äldre. Vilket beror på att nervceller hela livet nybildas, skickar utskott och bildar nya kopplingar – så länge hjärnan stimuleras. Vi diskuterar vilken betydelse detta har för omsorg, rehab och vård av äldre och funktionshindrade. Beroende på detaljnivå kan jag föreläsa mellan en och tre timmar:

  • En rad aktiviteter – som musicerande, dans, fysisk aktivitet och datorspelande – stärker på olika sätt människans hjärna.
  • Detta gäller inte bara unga. Till exempel förbättrar dansövningar för äldre minne, koordinationsförmåga, beslutsfattande, multitasking, och en rad andra funktioner i hjärnan.
  • Terapier med dans bromsar symptomen vid Parkinsons sjukdom, och hjälper vid rehabilitering efter stroke.
  • Musiklyssnande har betydande effekt på rehabilitering efter stroke – men bara sådan musik man själv gillar.
  • Att musikterapi lindrar symptom vid demenssjukdomar, och har betydande effekt vid depression, psykos och störningar i autismspektrat.
  • Detta speglas i experiment där råttor i en bur med mycket leksaker och utmaningar inte bara blir piggare och duktigare på att minnas och lösa problem än råttor i en normal bur, utan dessutom får mer förgrenade nervceller på vissa ställen i hjärnan. Och att det även gäller råttor som placeras där sent i livet.
  • I många fall åstadkoms problemen när hjärnan skadats inte av att en förmåga i sig är utslagen, utan att den normala förbindelsen med förmågan slagits ut. Jag visar två lyckliga exempel på hur sådana förmågor kan lockas fram, där en parkinsonsjuk fd fotbollspelare klarar av att springa dribblande när han får en boll vid fötterna, och en knappt kontaktbar dement man berättar om sin kärlek till musiken.

Jag är molekylärbiolog, vetenskapsskribent och föreläsare. Skrivit läroböcker för högskola och gymnasium, och en hel del populärvetenskap. Hållit hundratalet fortbildningsdagar för lärare och åtskilliga andra föreläsningar. Aktuell med boken Själens biologi och vår fria vilja.

Boka mig!

Vill ni jag ska komma och hålla en föreläsning, kurs eller lärarfortbildning? Skicka då ett mail till h.branden@outlook.com.