Föreläsning: Kommunikationens neurobiologi

I årtusenden har skrivande och talande människor känt till och traderat ett antal yrkesknep – som att spänna en dramaturgisk båge genom en berättelse, eller slå in sin argumentation i retorikens disposition. Men först med den moderna neurovetenskapens framsteg har vi börjat förstå varför dessa yrkesknep fungerar. Hur de utnyttjar sättet våra nervcellerna är sammanvirade hjärnan. Beroende på om ni vill att jag ska komma en timme, hålla ett dubbelpass eller en halvdag kommer jag ta upp några av dessa saker, flera av dem eller allt:

Dramaturgins neurobiologi: Varför en berättelse vinner på en dramaturgisk struktur. Hur olika inslag i en berättelse i rätt ordning, kan slå på en serie emotionella reaktioner, delvis samma som i en förälskelse, som skapar spänniong och klimax.

Varför gestaltning? Varför känslor vinner på att gestaltas istället för att anges. Varför Sapfos berömda fragment 31 berör oss så. Hur det hänger samman med att vår hjärna upptäcker och upplever känslor genom deras kroppsliga uttryck.

Beskrivandets konst: Varför ”less is more” när man beskriver. Varför det är något särskilt med talen tre och sju. Och varför en beskrivning där man använder många sinnen väcker mer känslor än beskrivningar som bara utnyttjar syn. Förklaringar som tar oss med på utflykter in i medvetandets, minnets och sinnesintryckens neurobiologi.

Motivationens och tillitens neurobiologi: Hur motivation och tillit uppkommer inne i våra hjärnor, och vad det har att säga om klassiska knep i talekonst och marknadsföring.

 

 

Jag är molekylärbiolog, vetenskapsskribent och föreläsare. Skrivit läroböcker för högskola och gymnasium, och en hel del populärvetenskap. Hållit hundratalet fortbildningsdagar för lärare och åtskilliga andra föreläsningar. Aktuell med boken Själens biologi och vår fria vilja.

Boka mig!

Vill ni jag ska komma och hålla en föreläsning, kurs eller lärarfortbildning? Skicka då ett mail till h.branden@outlook.com.