Övriga föreläsningar

Mina ”gamla godingar”. Föreläsningar och lärarfortbildningar jag turnerat med länge, och aldrig ger upp! Välj en enstaka föreläsning, eller designa en hel fortbildningsdag!

Genteknikens svåra frågor

Gentekniken reser svåra etiska och samhälleliga frågor. För icke-biologer börjar jag med en halvtimme om vad en gen egentligen är.

 • Välja/designa barn: Man kan redan välja bort foster eller embryon med oönskade gener. Och i framtiden kanske vi också kan föra in nya gener. (1 – 1,5 timmar)
 • Genetisk integritet: Genanalyser kan hjälpa att förebygga sjukdomar och välja medicin. Men vem ska få se resultaten av testerna? (1- 1,5 timmar)
 • Genmodifiering: Hur och varför man genmodifierar bakterier, växter och djur. Tillämpningar, risker och invändningar. Är genmodifierad mat farlig att äta? Hotar GMO ekosystemen? (1-4 timmar)
 • DNA-register: DNA-fingeravtryck och register. Från vem ska de få tas och lagras? (1 timme)
 • Genpatent: Rätt eller fel? Hur fungerar det? (1 timme)

 

Modern biologi möter humaniora

Några exempel på att modern biologisk forskning belyser frågor långt utanför klassisk naturvetenskap:

 • Freud idag: Yttre händelser i livet kan programmera om hur vi använder våra gener. Barndomstraumans påverkan på vuxenlivet förklarade? (1 timme)
 • Arv och miljö: Den nya biologins människosyn. Hur det går till när miljön styr användningen av våra gener. (1 – 3 timmar)
 • Gen-arkeologi: Var uppstod den första moderna människan? Har vi neandertalare bland våra förfäder? Varifrån kom egentligen isländarna? (1- 2 timmar)
 • Folkutrotningar och infektioner: Varför överlevde folken och kulturerna i Asien mötet med europeer, men inte samhällena i Amerika och Australien? Ett svar kan hittas i infektionssjukdomarnas beteende. (1,5 timmar)
 • Kolerans idéhistoria: Hur forskning om kolera vände upp och ned på människans föreställningar om vad som orsakar sjukdomar, och fick städerna att bygga VA-system istället för esplanader. (1 timme)

Varför blir man sjuk?

Vad händer på cellers och molekylers nivå i kroppen vid olika sjukdomar?

 • Infektioner och försvar: Genom att beskriva en handfull infektioner tecknas en helhetsbild av kroppens försvar: infekterat sår, urinvägsinfektion, pest, kolera, herpes, influensa och snäckfeber. (2-3 timmar)
 • AIDS: Hur HIV ger upphov till AIDS. Hur bromsmediciner fungerar. Varför det är så svårt att skapa fungerande vacciner. (1 timme)
 • Allergier: Vad som sker vid klassisk allergi och metallallergi. Vad man vet och inte vet om deras orsaker. (1- 2 timmar)
 • Cancer: Hur våra celler styr sin celldelning, och olika mutationer kan leda till att cellerna förlorar kontrollen över denna. Andra mutationer inblandade i cancer. (1 – 2 timmar)
 • Hjärtinfarkt och slaganfall beror varken på kalk- eller fettklumpar, utan på inflammationer i blodådrors väggar. (1 timme)
 • Demens och galna kor: Alzheimer och galna kosjukan beror på att proteiner vecklar sig fel. (1 timme).
 • Influensa: Säsongsinfluensa, fågelinfluelnsa, svininfluensa, Spanska sjukan: Varför förändrar den sig? Varför kan den bli mycket farligare än förut? (1-2 timmar)
 • Antibiotikaresistens: Storskaligt sekvensbestämmande har visat visar hur resistens uppkommer, utvecklas och sprids. (1 timme)

Vad genomforskningen lärt oss

Några årtionden efter sekvenseringen av det humana genomet ställer vi frågan: Vad har genomforskningen lärt oss?

 • Genbegreppet skakat: Kataloger över alla proteiner, gener och RNA-molekyler hjälper forskare studera helheter. Men gränserna mellan generna är otydliga, somliga gener beskriver inte proteiner och de flesta beskriver många olika proteiner på en gång. (1-2 timmar)
 • Evolution: Skillnader mellan sekvensen hos olika arter och individer visar vilka gener som bevarats under evolutionen, vilka förändringar som tagits till vara och vilka slags händelser, som skapat den variation det naturliga urvalet arbetar med. (1-2 timmar)
 • Sjukdomar: Gener hos människor som påverkar risken för olika sjukdomar ger nya idéer om behandlingar och läkemedel. Sekvenserade bakterier lär oss hur sjukdomsframkallande egenskaper och antibiotikaresistens uppkommer och sprids. (1 – 2 timmar)
 • Industriprocesser: Sekvenserandet har gett mängder med gener för proteiner (enzymer) som kan vara användbara i olika industrier. (30 min – 1 timme)

Boka mig!

Vill ni jag ska komma och hålla en föreläsning, kurs eller lärarfortbildning? Skicka då ett mail till h.branden@outlook.com.