Spännande om hjärnan

Jag kan föreläsa om olika spännande ämnen kring vår hjärna och våra sinnen, som kastar ljus över viktiga filosofiska och samhälleliga frågor. För alla från biologilärare till naturvetenskapliga noviser:

Kön och sexualitet

Är kön och sexuell läggning biologiskt programerat, socialt inlärt eller fritt valt? Hur det under fosterutvecklingen sker biologiska könspräglingar av olika delar av hjärna, genitalier och andra kroppsdelar. Hur de olika präglingarna helt naturligt kan gå åt olika håll och bli olika starka på olika ställen. Att kön naturligtvis om man bara tittar på könscellers storlek är binärt, men om man tittar på allt det vi människor till vardags lägger i begreppet kön är det en mosaik, där vi befinner oss olika långt åt olika håll i olika avseenden. Att en av dessa aspekter är vilket kön vi attraheras av. Att alla försök att socialisera barn till en viss könsidentitet misslyckats. Varför gener som knuffar en i riktning mot homosexualitet inte behöver vara evolutionärt dödsdömda.

Hur barndomstrauman programmerar om hjärnans gener

Den miljö man idag lever i kan programmera om hur våra gener är inmärkra, och därmed hur vi kommer att använda dem i framtiden, något som kallas epigenetik. Hur trauman och upplevelser i barndomen genom sådan inmärkning kan påverka hjärnans sätt att fungera genom vuxenlivet. Varför ompysslade råtthonor själva pysslar om sina ungar, och blir kräsnare inför uppvaktande råtthanar. Och hur detta också bidrar till att förklara varför beroende av alkohol och droger kan bestå över årtionden av nykterhet.

Åtrå, förälskelse och kärlek

Vad som sker rent neurobiologiskt  när vi får starka känslor för varandra – känner åtrå, förälskelse och djup ömhet. Varför dessa känslor finns rent evolutionsbiologiskt. Vad som påverkar människans partnerval, om förälskelse är ett biologiskt program eller en kulturell konstruktion, och den komplicerade frågan om människan är monogam eller polygam av naturen.

Kan man lita på minnet?

Hur det går till på cellers och molekylers nivå går till när vi minns och lär oss något. Skillnaden mellan arbetsminne, korttidsminne och långtidsminne, och hur det ena kan omvandlas till det andra. Hur varje steg i medvetandet av en händelse och ihågkommandet av den rymmer möjligheter att förändra och förvränga.

Tänkande, kreativitet och galenskap:

Frågan hur det går till när vi tänker är en av de mest spännande frågor forskare arbetar med idag, och även om de inte har ett färdigt svar finns allt fler ledtrådar. Här berättar jag om de komplexa operationer en nervcell i vår hjärna kan utföra genom sättet den är hopkopplad med tusentals andra nervceller. Om nervceller som representerar komplexa samband och instruktioner – eller Bart Simpson. Begreppsbildningens neurobiologi och Platons grottliknelse. Tanken att nya tankar uppkommer då nervceller möts och kopplas ihop i nya kombinationer? Medvetet och omedvetet tänkande – intuition. Vad kreativitet är, och var den sitter. Finns en koppling mellan kreativitet och galenskap?

Varifrån kommer moralen?

Är moral något vi föds med, något vi fostras till eller något vi väljer? Om människans sociala hjärna. Inlevelseförmåga, ”macchiavellisk intelligens” och altruism. Teorin om ömsesidig altruism, och hur den testats i spel som ”Fångarnas dilemma”. Spegelneuron och neurobiologiska mekanismer bakom empati. Konformism. Medfödda moraliska intuitioner och kulturella variationer. Samarbete och altruism.

Sedan kan jag naturligtvis föreläsa även om andra ämnen ur min bok ”Själens biologi och vår fria vilja”. Läs mer om boken här.

Boka mig!

Vill ni jag ska komma och hålla en föreläsning, kurs eller lärarfortbildning? Skicka då ett mail till h.branden@outlook.com.