Genteknikens svåra frågor

Gentekniken reser svåra etiska och samhälleliga frågor som vi alla bör fundera över och ta ställning till.

Gentekniken reser svåra etiska och samhälleliga frågor som vi alla bör fundera över och ta ställning till. Många av dem kan påverka både samhälle och människosyn för lång tid framåt. Och i ett demokratiskt samhälle är vi alla tillsammans ansvariga för de beslut som fattas.

Människans och livets värde

Ska vi till exempel använda teknikerna för att välja och stoppa in nya gener i våra barn? Klona oss själva? Skapa blandningar på cell- eller gen-nivå mellan människor och djur? Vad är ett mänskligt embryo värt? Och har vi rätt att ändra andra arters gener?

Välja och designa barn?
Klona människa?
Blanda människa och djur?
Ändra andra arters gener
Embryot och människovärdet
Förbättra eller bara bota?

Vems är generna?

Vems är egentligen informationen i våra arvsanlag och gener? Ska försäkringsbolag och arbetsgivare ha rätt att få veta hur min arvsanlag ser ut? Sjukvården? Staten? Polisen? Och ska man kunna ta patent på gener?

Vem ska få se dina gener?
Register med DNA och DNA-profiler
Patent på gener

Risk för missbruk

Hur stor är risken att teknikerna missbrukas? Kan de användas för att göra nya biologiska vapen? Till bio-terrorism? Kan man börja skapa genmodifierade klonade supersoldater? Eller reaktorhaveri-sanerare?

Biologiska vapen och bioterrorism
Klonade genmodifierade supersoldater?

Miljö, rättvisa och uthållighet

Genmodifierade växter har väckt mycket debatt. Att de skulle vara farliga att äta finns inga seriösa debattörer som tror. Men vad betyder de för miljö och ekosystem? För möjligheten att mätta jordens växande befolkning? Och för fördelningen av välstånd och makt?

Mätta munnar uthålligt
Riskerar GMO-gener spridas i miljön?
Dagens GM-grödor – hot eller hjälp för miljön?
GM-grödor för nord eller syd?
Makten över världens mat

Gentekniken reser svåra etiska och samhälleliga frågor som vi alla bör fundera över och ta ställning till.
Olika etiska skolor: Ofta beror oenighet när man diskuterar genteknik på att man har olika sätt att resonera om etiska frågor. Om några viktiga etiska skolor kan du läsa mer här.

Genetikens mörka historia: Mycket kunskap ger inte alltid gott omdöme om vad kunskaperna ska användas till. Till exempel spelade genetiker och medicinare viktiga roller som inspiratörer och pådrivare till förintelsen. Läs mer om detta här!