Fria bildbanker

Bildbanker

När man skapar material på webben (även för ren undervisning) är reglerna mycket strikta vad gäller upphovsrätt för de bilder man visar: Man måste i princip ha ett uttryckligt tillstånd från bildens upphovsman. På många av följande sidor kan man emellertid hitta bilder som är fria att använda, då:

  • de är skapade i arbetet av federalt anställda i USA, vilket gör att bilderna tillhör public domain, och alltså vara fria att använda och vidareutveckla, eller
  • upphovsmannen har släppt dem till public domain, attribuerat dem med en creative common-licens eller liknande, eller deponerat dem i en öppen bildbank där man uttryckligen gör bilderna fria att använda för andra.

Medicin, cellbiologi, mikrobiologi

Wellcome images
Biology image library
US National Institute of Health (NIH)
US National Cancer Institute
US Public Health Image Library
Parasite Image Library

Vaccine Information

Pathogenic Fungi database
US National Human Genome Institute

US Genomics Image Gallery

Bilder från diverse tekniker:

Blue histology. (Mikroskopi med klassisk infärgning. Komplett histologisk atlas.)
Protein atlas. (Immunhistokemi. Tusentals proteiners förekomst i olika vävnader.)
Dartmouth Electron Microscopy Facility. (Elektronmikroskopibilder.)
Protein Data Base. Proteinstrukturer. Handledning till databasen finns  här!)
Stanford Microarray Database. (Microarrays / DNA-chips.)
Expasy (2D gel-elektrofores.)  
C. elegans Movies. (Filmer från en rad mikroskopiförsök  med rundmask.)

Växter, djur, jordbruk

US Fish and Wildlife Service
US dept of Agriculture
Monsantos Image Gallery
Syngenta Image Library
Cattle Pages Photo Gallery

Allmänna bildbanker

US Government Photos and Images
Stoch xchng
Everystockphoto
Public-domain-photos

Vetenskapliga tidskrifter vars bilder är public domain

PLoS Biology
PLoS One
PLoS Genetics
PLoS Pathogens

Banker med vackra bilder som ej är fria att användas:

Immunoportal:  Immunoflourescens, in situ-hybridisering och immunhistokemi
Stem cell image library

Mikroskopi med klassisk infärgning. Komplett histologisk atlas: