Föreläsning: Ledarskap med hjärna

Om man vill bygga sitt ledarskap på fakta och vetenskap istället för på myter och färger, finns mycket att hämta från modern hjärnforskning. Ber ni mig komma för en eller två timmar pratar jag gärna om beslutsfattande, motivation och tillit. På hela eller halva dagar finns det plats för mer:

Beslutsfattande: En nyckelfråga för att förstå både sitt eget och sina medarbetares agerande är vad som egentligen sker inne i våra huvuden när vi fattar beslut – stora och små, snabbt och långsamt, med maggrop eller till synes efter lång eftertanke. Jag grundar därför föreläsningen med en ordentlig genomgång om hur förnuft och känslor, det medvetna och det omedvetna, och både långsamma och snabba processer lindar sig kring varandra och samverkar i vårt beslutsfattande.

Motivation: Hur fungerar våra system för motivation? Vad kan stärka respektive förstöra den? Och vad betyder det om vi vill ha motiverade och entusiastiska medarbetare?

Tillit: Förmågan till tillit är till skillnad från motivation en rätt ny mänsklig innovation. Hur fungerar den, och vad för beteenden och faktorer stärker tilliten till en annan människa? Hur skapar man ett tillitsfullt klimat i gruppen?

x    x    x

Varför minns vi olika? Både när vi uppfattar ett skeende, präntar in det i minnet, och påminner oss om det skedda, finns naturliga mekanismer som kan förvränga det hågkomna. Betydelsefull kunskap för ledare som behöver hantera konflikter där människors bild av vad som skett skiljer sig.

Kreativitet och kreativa miljöer: Vad är egentligen kreativitet, vad kommer den sig av, och kan kunskapen om detta lära oss något om hur man skapar kreativa miljöer?

En ständigt utvecklande hjärna: Att alla människors hjärnor är livet ut formbara, och har förmåga att lära. En förmåga som stärks ju mer stimulans man får.

Jag är molekylärbiolog, vetenskapsskribent och föreläsare. Skrivit läroböcker för högskola och gymnasium, och en hel del populärvetenskap. Hållit hundratalet fortbildningsdagar för lärare och åtskilliga andra föreläsningar. Aktuell med boken Själens biologi och vår fria vilja.

Boka mig!

Vill ni jag ska komma och hålla en föreläsning, kurs eller lärarfortbildning? Skicka då ett mail till h.branden@outlook.com.