Boken: Genteknik, kloning och stamceller

Gavs ut år 2002 i ett projekt vid Kungliga Ingenjörvetenskapsakademien. Sakgranskades av ledande forskare i vart av de fält boken omfattar, samt i sin helhet av flera av akademiens bioteknikkommittés ledamöter. Gavs sedan ut i ny lätt reviderad upplaga av Vetenskapsrådet år 2004.

Boken börjar således få några år på nacken. Nästan ingenting har dock blivit fel, däremot har mycket hänt framför allt kring stamceller, som gör att helheten i avsnittet om dessa skulle sett mycket annorlunda ut om det skrivits nu. För en uppdaterad sammanställning av stamceller, rekommenderar jag att man använder den inledande översikten i denna skrift från 2011.

Beställ 2004 års upplaga från Vetenskapsrådet:

Kostar 124 kr/ex. Gå till Vetenskapsrådets publikationstjänst. I vänstermenyn, klicka på Populärvetenskap.

Ladda ner första upplagan här

Del_1_ Forandra gener
Del_2_Analysera gener
Del_3_Skaffa_friska_barn
Del_4_Stamceller_och_kloning
Del_5_Genteknik_i_forskning
Del_6_Hur_man_gor
Appendix