Immunförsvaret och viruset

Utkommer på Celanders förlag hösten 2020

En bok för alla intresserade, som förklarar hur coronaviruset orsakar covid-19 och hur kroppen försvarar sig mot det.

Berättelsen om hur SARS-cov2 gör oss sjuka är på samma gång berättelsen om hur immunförsvaret attackerar viruset och försvarar oss mot det. Det allra mesta den sjuke märker av sjukdomen är nämligen ett direkt resultat av immunförsvarets kamp mot det, och bara indirekt ett resultat av virusets egna aktiviteter. Så hur kommer det sig att ett immunförsvar som utvecklats för att skydda oss mot sjukdom, kan göra oss så illa? Hur går det konkret till?

Och så ett antal relaterade frågor: Blir vi immuna? Hur länge kan vaccin komma att skydda oss? Vad är den där flockimmuniteten det talas så mycket om? Och vad har tidigare i historien hänt när helt nya sjukdomar hoppat från djur till människa?

Innehållsförteckning

Inledning
Prolog: Farsoter nu och då – en ny pandemi
 
1. Mellan levande och dött – en presentation av viruset
2. Ständigt mobiliserade gränstrupper – ospecifikt försvar
3. Känna igen fienden – antikroppar
4. Den brända jordens taktik – T-mördarceller
5. Myggbett och cytokinstormar – fördröjd överkänslighet
6. En mångsidig sjukdom – covid-19s yttringar
7. Immunförsvarets dirigenter – T-hjälparceller
8. Att minnas fienden – immunitet
9. Att lura immunförsvaret – vacciner
10. Varför blir olika människor olika mycket sjuka
11. Från individ till befolkningar – epidemiologi
 
Epilog : Att veta och inte veta – sammanfattning och obesvarade frågor
Appendix: Immunförsvaret och andra sjukdomar
Ordlista
Källor
Författarens tack