Själens biologi och vår fria vilja

Min nya bok, som kommer ut i april 2020 på Celanders förlag.

Den handlar om

  • vad vi vet om biologin bakom egenskaper vi brukar kalla själsliga – som moral, tänkande, förälskelse, medvetande, minne, när man ryser av musik …
  • hur tre vanliga missuppfattningar står mellan oss och en verklig förståelse av oss själva. Dem om motsättningar mellan kropp och själ, mellan förnuft och känsla och mellan arv och miljö, och
  • vad allt detta har att säga om frågan om vår fria vilja.

Innehåll:

I.    Kropp och själ

1. Att möta en björn på stigen
2. Varför har vi så stor hjärna?
3. Tänkande, kreativitet och galenskap
4. Medvetande
5. Kan man lita på minnet?
6. Hallucinationer och uppenbarelser
Reflektion 1: Anden i maskinen?

II.  Förnuft och känsla

7. Hur fungerar känslor
8. Lycklig eller olycklig
9. Åtrå, förälskelse och kärlek
10. Få gåshud av musik
11. Kan vi fatta förnuftiga beslut utan känslor?
Reflektion 2: Tygla de skenande hästarna?

III.   Arv och miljö

12. Född omusikalisk, våldsam och dum?
13. Trauman, droger och inmärkta gener
14. Träna hjärnan med spel och dans
15. Könstillhörighet och sexualitet
16. Empati och moral
Reflexion 3: Tabula rasa?

17.  Fri vilja?

 

Förslag till omslag i början av december 2019.