Själens biologi och vår fria vilja

Boken handlar om

  • biologin bakom upplevelser och egenskaper vi brukar kalla själsliga – som tänkande, förälskelse, medvetande, minne, moral, rysningar och gåshud av musik …
  • hur tre vanliga missuppfattningar står mellan oss och vår förståelse av oss själva. Nämligen att det skulle finnas motsättningar mellan kropp och själ, mellan förnuft och känsla och mellan arv och miljö.
  • vad detta har att säga om frågan om vår fria vilja.

Informationsblad från förlaget, med detaljerad innehållsförteckning, finns här.

Röster om boken

”Henrik Brändéns bok ger en gedigen och underhållande överblick över kunskapen om hjärnan och hur det han benämner människans ”själ” fungerar. Informativt och läsvärt.”
Patrik Lindenfors, docent i evolutionsbiologi, författare till Det kulturella djuret
 
 
 
 

”Det är en lättläst och jargongfri bok om själen — från nervcellernas biokemi till kärleken och estetiken – som är väl förankrad i den vetenskapliga litteraturen och rik på konkreta detaljer och argument som ger läsaren ett utmärkt fundament för att förstå vad en människa är.”
Thomas Söderqvist, professor emeritus i medicinhistoria och tidigare museumschef, Medicinsk Museion, Köpenhamns universitet

 

”… imponerad över hur ledigt författaren rör sig över gränserna mellan naturvetenskap och kutur- och samhällsvetenskap, och hur han belyser samspelet mellan biologi och kultur. Det problematiseras på ett sätt som är helt nytt för oss humanister.”
Kristiina Savin, fil dr och forskare i idé och lärdomshistoria, Lunds universitet.

Beställ boken!

Beställ boken direkt från Celanders förlag. Det kan du göra genom att klicka här!

Innehåll:

I.    Kropp och själ

1. Att möta en björn på stigen
2. Varför har vi så stor hjärna?
3. Tänkande, kreativitet och galenskap
4. Medvetande
5. Kan man lita på minnet?
6. Hallucinationer och uppenbarelser
Reflektion 1: Anden i maskinen?

II.  Förnuft och känsla

7. Hur fungerar känslor
8. Lycklig eller olycklig
9. Åtrå, förälskelse och kärlek
10. Få gåshud av musik
11. Kan vi fatta förnuftiga beslut utan känslor?
Reflektion 2: Tygla de skenande hästarna?

III.   Arv och miljö

12. Född omusikalisk, våldsam och dum?
13. Trauman, droger och inmärkta gener
14. Träna hjärnan med spel och dans
15. Könstillhörighet och sexualitet
16. Empati och moral
Reflexion 3: Tabula rasa?

17.  Fri vilja?