DNA 70 år: Tipspromenad 230228

 

Fråga 1
I en av de nordligaste granarna i grandungen strax nordväst om BMCs mitt.

Fråga 2
I äppelträdet för framtida medicinare som de examinerade 1995 planterade vid den västligaste av de BMCs entreer som pekar norrut.

Fråga 3
I ett ungt träd halvvägs mot Villavägen längs cykelvägen ditåt från BMCs ingång A4.

Fråga 4
På en stor björk mitt emot infarten till Döbelnsgatan 15.

Fråga 5
I tallen närmast den tredje gatlyktan inne i skogen längs grusvägen från Döbelnsgatans ände.

Fråga 6
Vid en timmerhög sådär väldigt ungefär 50 meter in i Stadsskogen på Kåbostigen (vilken utgår från Kåbovägen).

Fråga 7
I nionde trädet väster om rondellen i trädraden mellan Artillerigatans trottoar och dess körbanas norra kant.

Fråga 8
Bakom fläktarna på stället dit Erik springer om han får slut på mjölk eller om chipssuget blir oövervinnerligt.

Fråga 9
Elskåpet vid den västra böjen på Banergatan.

Fråga 10
På ett välfriserat träd inte långt från en gungande bänk i Batteriparkens nordöstra del.

Fråga 11
Inne i en vassrugg vid en subatomärpartikelkliniks entré mot gata uppkallad efter trädplanterande landshövding.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx