Jag hade tänkt låta bli att lägga mig i debatten om genmodifierad mat på den här bloggen, och istället ägna den åt de verkligt viktiga frågor den moderna gentekniken reser. Men när man ser ett inlägg som det skolmatsleverantören Carola Magnusson skrivit i dagens Aftonblad kan jag bara inte hålla mitt tangentbord stilla!

Debattartikeln börjar så bra: Vi borde alla ta oss tid att rulla köttbullar till våra barn. Vi borde prioritera att laga riktig mat åt oss själva och dem vi tycker om. Vi borde använda ordentliga råvaror istället för halvfabrikat. Allt håller jag med om. (Sedan jag flyttade hemifrån för tjugo år sedan står jag mer än en timme om dagen bakom spisen. Och använder sällan mer processade saker än korv och köttfärs.) Men sedan går artikeln över i pseudoreligiösa besvärjelser: Allt som inte är naturligt är antagligen farligt och säkert fel. Alla bekämpningsmedel och tillsatser är onda. Köp mat som producerats utan konstgödsel. Varpå artikeln slutar med ett fullkomligt lögnaktigt utfall mot genmodifierade växter.

Naturliga ämnen ofta farligare än “kemikalier”

För det första: Många ämnen som naturligt finns i levande växter och djur är betydligt farligare och giftigare än de “kemikalier” vi människor tar fram i kemiska fabriker. För att undvika att blad och andra växtdelar blir uppätna har nämligen det naturliga urvalet sett till att växterna proppar dem fulla med olika gifter. Varför bara de djur som lyckats utveckla system i kroppen för att bryta ner dessa gifter kan leva på växten. Men dessa system klarar ofta bara av begränsade mängder av giftet. Inga problem att riva en bittermandel i sockerkakssmeten, eller ta ett tag med muskotnöten på rivjärnet över makaronerna. Men ett par hela mandlar eller muskotnötter kan som bekant döda ett barn.

Med många grönsaker där vi äter blad, stam eller rot är det samma sak, bara det att vi utvecklat förmåga att tåla något större mängder av grönsakerna. Och nu ska skolmatsleverantören Carola läsa noga: Det finns mycket som tyder på att barn inte tillverkar lika mycket som vuxna av de så kallade enzymer, som bryter ner sådana gifter. Vilket gör att man borde vara mycket försiktig med mängden sådana grönsaker man försöker få i barn och unga. Kanske ska vi lyssna när våra barn säger att de inte tycker om en grönsak? Kanske beror det på att den innehåller något ämne, som barnets kropp har svårt att hantera? Oviljan mot grönsaker brukar ju sedan snabbt gå över när man når vuxen ålder! (Se boken “Why We Get Sick: The New Science of Darwinian Medicine“) .

Vad värre är: Medan man gör tusentals studier för att undersöka hur farliga eller ofarliga syntetiskt tillverkade ämnen kan vara finns ytterst få studier som undersöker hur barns kroppar tål de ämnen som naturligt finns i olika matvaror. Vilket är mycket konstigt: Vi människor designar kemiska tillsatser till vår mat för att de ska vara ofarliga. Det naturliga urvalet har däremot drivit växter att hitta på kemiska ämnen som ska Security Federal Savings Bank Routing Number vara giftiga för djur att äta.

Jag tycker själv det är otrevligt med en massa ämnen i maten som ska piffa upp smaken, dölja hur gammal den är, och så vidare. Men bara för att man tycker det är äckligt att inte få känna hur maten egentligen smakar behöver man inte tro att tillsatser av någon slags naturnödvändighet är farliga.

Lyder vi Carola riskerar världen få svälta

För det andra: Under de senaste årtiondena har världens befolkning mer än fördubblats. När jag var ung förutspåddes att befolkningsökningen skulle leda till enorma svältkatastrofer. De har uteblivit. Istället är de länder där vi trodde dessa katastrofer skulle inträffa mitt i det största språng av välståndsökning världen hittills har sett. Varför svälter inte en stor del av människorna i Indien och Kina, så som vi för 25 år sedan trodde de skulle göra? Svaret är mycket enkelt. Tack vare ett kraftigt effektiviserat jordbruk. Nämligen: Växtförädling som lett till grödor med större avkastning. Konstgödsel som kunnat öka produktionen ytterligare (och som speciellt behövs om det inte finns tillräckligt med mark för att hålla mycket djur, som kan producera naturgödsel). Ogräsmedel och insektsmedel som hindrar att stora delar av skördarna går till spillo.

Denna gröna revolution omfattade framför allt de grödor som var viktiga i Sydasien och Sydamerika, dvs de områden där vi nu ser en kraftig ökning av människors levnadsstandard. Men inte i samma utsträckning de som odlas i Afrika.

Och nu får vi av Carola höra att vi ska undvika grödor som varit i närheten av vare sig konstgödsel, ogräsmedel eller insektsmedel. Skulle allt jordbruk på jordklotet anpassa sig efter dessa påbud skulle avkastningen snabbt minska. Vilket skulle driva mänskligheten mot en gigantisk svältkatastrof. Dessutom kastar hon skit över de gentekniska metoder som nu används för att försöka öka avkastningen från de grödor som traditionellt odlas i Afrika.

Lögner om GMO

I artikeln finns en rad drastiska påståenden om hur farliga olika tillsatser och GMO är. Jag är inte tillräckligt påläst om natriumglutamat för att kommentera hennes påståenden om denna “tillsats” (som i århundraden varit en naturlig del av det kinesiska köket). Men med tanke på vad hon påstår om det jag verkligen vet något om, nämligen GMO …

Ett annat exempel är majs, där man klippt in ett anti-gift i majsens DNA som gör att den kan besprutas hur mycket som helst utan att majsen dör. Däremot dör allt annat – till och med biet som sätter sig på majsen eftersom den är så giftig.

Jag är fascinerad över hur man kan få in så många missuppfattningar och sakfel i två korta meningar. Så här är det i alla fall med GM majs, bekämpningsmedel och bin:

Det odlas idag två sorters genmodifierad majs. En med en extra gen som gör att majsen tål ett ogräsmedel som heter glyfosat. Tack vare att majsen bär denna gen kan man spruta mot ogräs efter det plantan växt upp. Därigenom kan man nöja sig med att spruta där det verkligen kommer ogräs. I USA och Canada har dessa grödor också lett till att man inte behövt plöja ner ogräset på de stora åkrarna på prärien innan man sått, vilket minskat jorderosion. Men framför allt, lett till dramatiskt minskade utsläpp av växthusgasen metan från åkrarna! Därtill har odlare av majs och soja tack vare denna gröda gått över till att använda det för människor, insekter och andra djur relativt harmlösa ogräsmedlet glyfosat, istället för betydligt otrevligare saker man tidigare använde. Så denna nya gen gör att Carolas bi får mycket större chans att överleva än tidigare!

Den andra typen av GM majs bär en gen som tagits från en bakterie som heter Bacillus thuringensis, som är giftig för larverna till en viss grupp av insekter. Däribland majsmott, som kan förstöra stora värden på majsodlingar. Biodynamiska odlare har länge känt till att Bacillus-bakterierna har detta naturliga insektsgift, och därför spritt ut avdödade bakterier över åkrarna. Utan att någon oroat sig för att andra insekter skulle kunna komma till skada. Men när växtförädlare nu fört in en gen för detta gift från bakterien till själva majsen är det ingen hejd på somligas oro för att majset med inbyggt insektsgift möjligen skulle kunna skada några andra insekter än de avsedda.

Forskare har därför designat studie efter studie, där de undersökt om genmodifierad majs kan vara giftig för andra insektsgrupper än de man redan från början visste att giftet slog mot. Och varje gång konstateras att man inte hittat några sådana effekter.  Man har bland annat testat de bin Carola nämner, och de klarade utmärkt av att käka den genmodifierade majsen. Samma sak med bland annat humlor, guldögesländor och ängskinnbaggar. (En sammanställning på svenska av denna forskning återfinns i avsnitt 1.5 av Gentekniknämndens rapport över genteknikens utveckling under 2008 – pdf.)

Tillbedjan av “det naturliga”

Det är något märkligt med frågorna om konstgödsel, ogräsmedel, insektsmedel och genmodifierade växter. När det gäller andra frågor brukar det krävas att man grundar sig på fakta i debatten. Men i dessa frågor accepteras vilka ogrundade påståenden som helst.

Hela det paket av åsikter Carola för fram bottnar i någon slags pseudoreligiös föreställning av att det naturliga alltid skulle vara bättre och ofarligare än det konstgjorda. Men den förställningen är alldeles fel. Den är lika ovetenskaplig som vissa allt populärare fundamentalistiska föreställningar om livets uppkomst.