Här kommer lite fler spännande saker jag nyligen hittat i vetenskapliga tidskrifter:

Leverceller från embryonala stamceller

Forskare har fått mänskliga embryonala stamceller att utvecklas till fungerande leverceller. Som inte bara ser ut som de ska, utan också fungerar, och kan bryta ner olika gifter. De skulle med tiden kunna användas för att behandla skrumplever. Och kanske de mycket snart kan börja användas för att studera hur människan klarar av att bryta ner olika gifter och läkemedel.    (STEM CELLS 28: 674)

Gener som hoppar mellan arter

Allt fler rapporter kommer om att gener inte bara förmedlas från föräldrar till barn, utan vid enstaka tillfällen kan hoppa mellan individer av helt olika arter. Om den nya genen ökar chansen att få många överlevande avkommor sprider den sig i den nya arten, så att alla till slut har den. Bara de senaste månaderna har tre rapporter kommit med olika exempel på detta: (1) När japaner ätit mat med sjögräs (som sushi) har bakterier kommit med, som burit på gener som hjälper bakterien bryta ner speciella kolhydrater, som bara finns i sjögräs. Dessa gener har tagits upp av magbakterier hos japanerna, men inte Covenant Bank Routing Number av motsvarande magbakterier hos europeer och amerikaner. (2) En speciell slags bladlus har tagit upp ett helt paket av gener från någon svampart, som gett dem förmågan att tillverka en slags röda färgämnen (karotenoider), som gett just denna bladlus en ovanlig röd färg. (3) Gener från en blodsugande skinnbagge harvisat sig finnas hos flera av baggens fyrfota offer, däribland pungråtta och dödskalleapa (bilden). (Nature 464: 908, Nature 464:1347, Science  328: 624)

GM jäst fångar upp bly ur vatten

En grupp geningenjörer har skapat genmodifierade jästceller, som kan fånga upp bly ur vatten. De slog ihop genen för ett protein som sitter i jästcellens vägg med genen för ett protein som kan binda blyjoner och satte in den i jästcellen. Vips så vimlade jästcellens vägg av proteiner, som sög åt sig blyjoner. Så att cellerna verkligen kunde rena vatten som var förorenat av bly. I vart fall i flaskor på forskarnas laboratorier. Forskarna tror att de på liknande sätt kan göra jästsvampar som kan suga åt sig även andra tungmetaller. Men kommer lagstiftare att våga tillåta att sådana genmodifierade celler släpps ut på saneringsuppdrag i förorenade vatten och marker?  (Appl Environ Microbiol 76: 2615)

Perigordtryffeln sekvensbestämd

En av de allra exklusivaste matsvamparna, den franska Perigordtryffeln, har fått hela sin arvsmassa sekvensbestämd. Forskarna hade hoppats att sekvensen omedelbart skulle ge idéer om hur man ska få svampen att växa mer och snabbare. Men de blev besvikna, inga uppenbara trick gick att hitta i raden av DNA-bokstäver. Men tack vare sekvensen tror forskarna det ska bli möjligt att göra en massa helt nya undersökningar, som med tiden kan leda till nya sätt att få högre avkastning.  (Nature 464: 1033)

Två dödsfall i genterapi-tester

Försöken att bota sjukdomar genom att föra in nya gener i patienters celler fortsätter att kantas av missöden: I samma nummer av den främsta tidskriften i forskningsfältet rapporterar två forskargrupper oberoende av varandra om varsin försöksperson som dött i liknande symptom efter liknande slags behandling: Patienterna har i bägge fallen varit svårt sjuka i cancer. Forskarna har försökt behandla cancern genom att ta ut en del av patienternas vita blodkropper (av ett slag kallade T-celler), föra in en viss variant av en gen (som kallas TcR-genen) och stoppa tillbaka blodkropparna. Med den nya genen ska blodkropparna rikta in sig på att angripa just cancercellerna. På något sätt tycks dock själva tillbakasprutandet av de vita blodkropparna ha orsakat uppror i immunförsvaret hos dessa två patienter. Vilket lett till så kraftiga reaktioner att de dog. (Mol Therapy 18: 666 och Mol Therapy 18: 843)