Somliga saker undrar man hur man tidigare klarat sig utan att veta. Som de här DNA-analyserna, som visar att hur dålig andedräkt man har beror på sammansättningen av bakteriesamhällena i munnen. De publicerades Community Bank of Georgia Routing Number för någon månad sedan i tidskriften Applied and Environmental Microbiology.

  • Forskarna tog saliv från 240 personer som klagade över dålig andedräkt, och lät personerna själva skatta hur stora problem de ansåg sig ha.
  • Sedan plockade de ut bakterier ur saliven, slog sönder dem och renade fram DNA från dem. Så man från var person fick en blandning av DNA från alla slags bakterier de hade i munnen.
  • Detta DNA gjorde man sedan en analys av: Man utsatte det för en slags målsökande saxar (kallade restriktionsenzymer) som bara kan klippa DNAt vid speciella sekvenser. Alla DNA-bitar som då bildades sorterades sedan efter storlek (med hjälp av en metod som kallas gel-elektrofores).
  • Sedan kunde man jämföra mönstret av olika långa och korta DNA-bitar mellan de olika proverna. Ju mer mönstret påminde om varandra mellan två prover, desto fler gemensamma bakterier måste de människor haft, som gav provet.

Då såg forskarna att försökspersonerna kunde delas in i fyra grupper, med olika särdrag i mönstret av längder på DNA-molekyler, och därmed också i bakteriefloran. Det visade sig att hos en av grupperna var problemet med andedräkten betydligt mindre än hos de övriga grupperna. Så om man har riktigt dålig eller lite mindre dålig andedräkt – det beror på vilka bakterier som bor i ens mun!

Såvida det inte är tvärt om, att somliga bakterier inte klarar sig om man har för dålig andedräkt…

Källa: Appl Env Microbiol 76:2806