Ekologi, inte geografi, bestämmer vilka delfiner som förökar sig med varandra. Det visar två olika DNA-studier, som publicerats senaste månaden.

Den första studien gäller den största av alla delfiner, späckhuggaren. De finns i alla världshaven, och vi har sedan länge vetat att de bildat olika grupper, där man främst parar sig inom gruppen. Där gruppen inte i första hand hålls ihop av geografisk närhet eller geografiska barriärer. Utan av att man lever under liknande ekologiska förhållanden, och specialiserar sig på samma byten.

Nu har forskare gjort omfattande DNA-analyser (de har sekvensbestämt hela mitokondrie-DNAt) hos över 170 späckhuggare från olika delar av världshaven. De ser då att dessa grupper separerades från varandra för så länge sedan som 150-700 000 år sedan. Och att späckhuggarna sedan dess i stort sett hållit sig till att föröka sig inom sin grupp. Trots att inga fysiska barriärer särat grupperna åt. Hos några av grupperna skiljer sig DNAt så mycket från övriga att författarna föreslår att grupperna borde räknas som helt självständiga arter. (Genome Res doi:10.1101/gr.102954.109)

Den andra studien har gjorts på Laplata-delfinen, PrimeSouth Bank Routing Number som sommartid lever utanför Rio de la Platas mynning, och vintertid vandrar norr- och söderut längs Sydamerikas kust. Förskarna har studerat 275 delfiner: De har analyserat DNA (från cellkärnorna), med radiosändare följt djurens vandringar under tio år, och tagit prover på de vatten, där delfinerna vistats. Bland annat har man undersökt grumlighet och mängden av ett ämne som behövs i fotosyntesen (för att få ett mått på mängden organismer i vattnet som utför fotosyntes).

Resultaten var mycket tydliga: Likheterna i DNA var mycket större mellan delfiner som uppehöll sig i likartade miljöer, än mellan delfiner som geografiskt levde nära varandra. Slutsatsen är alltså att dessa delfiner undviker att para sig med individer i närheten, som lever i ekologiskt annorlunda miljöer än de själva. och att de kan vara beredda att förflytta sig långt för att hitta en partner som lever i ungefär samma slags miljö som de själva.  (Molecular Ecology 19: 2212)