Jag läste idag en artikel i senaste numret av tidskriften Nature Genetics, som handlade om hur mammutarna anpassade sig till det allt kallare klimatet när de vandrade ut från det tropiska Afrika till mer tempererade trakter. Och där överraskades av en istid! Just mammuten, säger författarna, kan lära oss hur sådana anpassningar går till på molekylers nivå. Ty mammuten är det enda djur som varit med om en så kraftig klimatförsämring, vars DNA vi idag kan jämföra med nära släktingar som levt kvar i varma klimat.

En av de saker forskarna misstänkte behövde förändras när mammutarna råkade ut för det kalla klimatet var det protein, som transporterar syre i blodet (hemoglobin). Man vet nämligen att det har svårt att lämna ifrån sig syre ifall det är för kallt. Så för att undersöka saken plockade forskarna fram genen för hemoglobin från ett 43 000 år gammalt sibiriskt mammutben. Och från blod från en indisk och en afrikansk elefant.

Så sekvensbestämde man generna. Och se: De var i stort sett likadana. Men hos mammuten hade genen förändrats på tre ställen, som gav hemoglobin-proteinet ett något förändrat utseende i just det område, där den håller fast i syret. Forskarna gick därför vidare och stoppade in The First National Bank of Cunningham Routing Number elefant- och mammutvarianten av genen i bakterier. Som fick tillverka de två hemoglobinproteinerna. Och när man testade dem såg man att mammutens hemoglobin klarade av att lämna ifrån sig syret vid mycket lägre temperaturer än elefantens.