På en uteservering, efter en dubbel espresso, går funderingarna till några av den gångna vårens debatter. Till exempel den om forskningsfinansiering, som i grunden handlar om en mycket enkel fråga: Hur ska staten stödja forskning? Vem ska fördela pengarna, och hur?

Idag rinner pengar från skattebetalare till forskning längs två vägar: Dels via universiteten, som fördelar dem till fakulteter, som fördelar dem till institutioner, som fördelar dem till olika forskare.  Dels genom forskningsråd, dit förhoppningsfulla forskare kan rikta ansökningar, som beskriver både vad de vill göra, och vad de haft för tidigare erfarenheter och framgångar, som kan övertyga om att man har en chans att ro i land det hela. Sedan fördelas pengarna av kommittéer, dit några av de främsta forskarna i vart forskningsfält rekryteras. Där ansökningarna och besluten är offentliga handlingar. Vem vågar gissa vilket av systemen som är mest transparent? Vilket av systemen som ger minst utrymme för favoritism och svågerpolitik? I vilket av systemen nepotism orsakar offentliga skandaler, och i vilket det sopas under mattan?

Nåväl. I maj publicerade Kungliga Vetenskapsakademien en undersökning, som visade att forskare tvingas ägna orimligt mycket tid till att skriva ansökningar till forskningsråden. Och att de seniora forskarna som sitter i kommittéerna tvingas använda orimligt mycket tid åt att granska dem. Vilket fick akademien att föreslå olika åtgärder för att förenkla hanteringen av ansökningarna, vilka förefaller mig rimliga.

Men sedan började en del opinionsbildare använda denna undersökning för att kräva helt andra saker: DN tog den till intäkt för ett av sina gamla favoritkrav: Mer pengar direkt till universiteten. Bloggen Akademisk Frihet föreslår detsamma, liksom Ulf Sandström, som driver bloggen Forskningspolitik:

Mitt förslag: starta en demontering av forskningsråden. Återupprätta fakulteterna genom att ge dem muskler (pengar) för att tillsammans med universitetsledningarna lägga strategier för framtida forskning. Slussa pengar från råden till fakulteterna!

Jag tror dessa debattörer är helt fel ute.

Den riktigt kreativa och innovativa forskningen är omöjlig att förutse och följaktligen omöjlig att planera fram med hjälp av långsiktiga strategier. Den inträffar då forskare med förmåga att ställa helt nya frågor, tänka nya tankar och göra nya experiment har frihet och möjlighet att göra detta. I en miljö där de kan diskutera och bolla med varandra. Vem kunde till exempel i förväg ha insett den oerhörda strategiska betydelsen av den forskning som bedrevs av schweizaren Werner Arber, som undersökte den till synes perifiera frågan varför vissa stammar av bakterievirus bara kunde infektera vissa men inte andra stammar av en tarmbakterie? En forskning som ledde till upptäckten av speciella proteiner som kan klippa DNA vid speciella sekvenser (sk restriktionsenzymer), och därmed öppnade dörren för hela den moderna gentekniken.

Tittar vi närmare på de kreativa miljöer där molekylärbiologin växte fram ser vi att det endast undantagsvis var så att ledningen på de universitet där man arbetade prioriterade dessa. I stället finansierades mycket av den forskning som ledde fram till dagens molekylärbiologi och genteknik just av utomstående stiftelser, fonder och forskningsråd (inte minst Rockefeller Foundation och brittiska Medical Research Coluncil), vars styrande kommittéer befolkades av framstående forskare, ofta från andra universitet, som inte satt fast i härvor av lokala lojaliteter och hänsyn till redan existerande verksamheter. Flyttas pengar från forskningsråd till fakulteter riskerar  dagens prioriteringar av forskning konserveras ännu mer. Det blir ännu mindre plats för de forskare som vill göra de oväntade saker, som i några fall kan leda fram mot morgondagens heta forskning.

Vad ska man istället göra? Jag ska sticka ut hakan. Det stora problemet för biomedicinsk forskning  idag är att vi har för lite forskningspengar för varje aktiv forskare. Många forskare med anställning på universitet får inte ens sin lön av universitetet, utan måsta dra in den från anslag från forskningsråd, fonder och stiftelser. Det är helt huvudlöst. Universiteten har anställt en massa forskare de inte har råd att finansiera! Samtidigt minskar stadigt värdet av de anslag de aktiva forskarna får, och arbetet med att skriva och bedöma ansökningar blir som sagt alltmer orimligt i förhållande till mängden pengar forskargrupperna får. Samtidigt har mängden pengar som går till biomedicinsk forskning ökat kraftigt under de senaste årtiondena. Men denna ökning har i grunden varit linjär. Samtidigt som dynamiken i tillväxten av antalet förhoppningsfulla forskare varit exponentiell. (Var nydisputerad forskare som får fortsätta forska har efter 10 år gett upphov till i storleksordningen fem nya disputerade forskare, varav de flesta gärna vill fortsätta forska …). Under många år (när jag för 20 år sedan var doktorand) räckte pengarna väl till att låta alla som ville fortsätta forska. Det etablerade sig en kultur där man gav plats åt alla som ville fortsätta. Och man fortsatte med detta även efter det pengarna egentligen slutade räcka för att ge alla som togs in i systemet rimliga arbetsförhållanden.

Eftersom man inte i det oändliga kan öka resurserna till forskning exponentiellt måste man därför på institutioner och fakulteter anpassa volymen efter pengapåsen. Och inte utsätta unga forskare för den orimliga situationen att ha fått en anställning men inte pengar till sin egen lön. Forskningsråd måste på motsvarande sätt se till att ge rimligt mycket till dem som får anslag. Även om det sker till priset av att många i och för sig duktiga blir helt utan. Och forskningsrådens sätt att ge pengar behöver struktureras om: Anslag måste kunna ges på längre tid än tre år, så att forskare vågar starta projekt som ger utdelning i högprofilerade publikationer på längre sikt än 2-3 år. Mer av anslagen bör ges till forskare med nyskapande kreativa idéer, även om de inte råkar befinna sig i en stark miljö med mängder av andra forskare som redan gör liknande saker. Sådana miljöer finns nämligen främst inom mogna forskningsfält, och även om många nyskapande idéer trillar ut ur sådana mogna miljöer kommer sig många också av forskare som från grunden bygger upp något helt nytt.

Jag skulle i och för sig argumentera kraftigt för mer pengar till forskning om jag fick en halvtimme med Anders Borg och Tomas Östros i enrum. Men vi i forskningssamhället har en hel del att tänka på kring hur vi använder alla de pengar vi redan får. Att flytta alla pengar från forskningsråd till fakulteter kommer inte att göra svensk forskning bättre. Utan tvärt om minska utrymmet för nya idéer och uppslag.

Tillägg 29/7 2010

Jag har senaste veckorna skrivit två andra bloggposter om forskningspolitik: “Jungfrulig forskning ger morgondagens innovationer” och “Starka forskningsmiljöer måste födas, inte bara gödas!“. Tillsammans med detta blogginlägg ger de mina grundläggande åsikter om forskningsfinansiering.