När Sid Brenner i början av 1960-talet bestämde sig för att studera en liten rundmask kunde ingen förutse att den forskningen skulle revolutionera vår kunskap om cancer och bidra till sekvensbestämningen av människans arvsmassa. Ändå vågade det brittiska medicinska forskningsrådet satsa stort!