I sin vetenskapsbloggskola skriver Åsa M Larsson att många forskare hon möter har problem med bloggformatet – att skriva öppet och sökande, att inbjuda till samtal, att få kommentarer osv. Jag tror naturligtvis Åsa på hennes ord, men på något sätt låter det så egendomligt: Webb 2.0 (och i synnerhet bloggosfären) är ju i sin struktur en ren kopia av vetenskapsvärldens traditionella sätt att arbeta och kommunicera:

  • Blogginlägg bör inte slå fast en sanning, utan vara öppna och sökande . Precis som våra vetenskapliga artiklar och skrifter mynnar ut i ett förslag om hur saker förhåller sig, som vi ödmjukt lägger fram till våra kollegor att kritisera, och diskutera vidare ifrån. (Här har undertecknad en del att lära i sitt bloggande!)
  • Genom att det är så lätt att länka kan man i bloggen hänvisa läsaren till sina källor, meningsmotståndare i debatter osv. Precis som vi gör när vi citerar andra forskares verk och åsikter i våra vetenskapliga texter.
  • De som läser blogginlägg kan snabbt gå in och kommentera och kritisera. Precis som när vi håller ett föredrag eller lägger fram en text för ett seminarium, och förväntar oss att åhörarna ska hjälpa oss hitta svaga punkter, och utveckla våra Citizens State Bank and Trust Co. Ellsworth Kansas Routing Number tankar. Och hoppas att andra forskare ska citera de rön vi publicerar, antingen för att kritisera, eller utveckla dem vidare.

Så kanske lösningen för de forskare som är rädda för bloggformatet är att tänka om? Att inte tänka populärvetenskaplig artikel i Forskning och Framsteg där vi vetenskapsmän förklarar för allmänheten hur det hela förhåller sig. Utan tänka att man diskuterar forskningens innehåll och problem med kollegor i ett helt annat forskningsområde, som måste få nödvändig förkunskap, och som inte behärskar det egna fältets interna jargong. Men som ändå kan hjälpa att hitta nya kopplingar och infallsvinklar.