När polisen i Los Angeles nyligen grep en misstänkt för en serie 25 år gamla mord utnyttjade de något vi bör komma ihåg i diskussionen om integritet och gener: Att vi delar hälften av våra DNA-sekvenser med våra föräldrar, syskon och barn.  Så snart vi lämnar ut information om oss själva lämnar vi således även ut information om dem. Som vi sedan inte har någon kontroll över.

I mitten av 1980-talet kunde över tio mord på unga kvinnor knytas till en och samma mördare. “Grim Sleeper” döptes han till. Men med dåtidens spaningsmetoder kunde man inte få honom fast. År 2008 fick spanarna nytt hopp: Då blev det nämligen tillåtet i Kalifonien att leta i polisens register med DNA-profiler efter släktingar till dem som lämnat ett spår. (Föräldrar, syskon och barn har ju hälften av de DNA-ställen som testas identiska med den som lämnat provet.)


Polisen gjorde så en sökning rätt snart efter de nya reglerna införts. Utan resultat. Sedan gjordes en ny sökning i april i år. Och då fick man napp. En relativt ung man som förra året dömts för grovt vapenbrott hade hälften av de analyserade ställena gemensamt med spåret. Efter lite funderande började polisen spana på den dömde mannens far, och lyckades få tag på en kvarlämnad bit pizza, där man hittade DNA från faderns saliv, som stämde helt överens med spåren från “Grim sleeper”.

Denna typ av analyser är inte tillåtna i Sverige, men däremot i Storbritannien och flera delstater i USA. Men de är knepiga ur integritetssynpunkt: I de flesta länder tillåter man bara polisen att ta och lagra DNA-profiler från dömda brottslingar. Genom att ha begått ett brott förverkar man en del av sin rätt till integritet, förefaller logiken vara. Men här förlorar man den integriteten även om ens blodsanförvanter begått brott. En del av samhällets straff sträcks alltså längs blodsbanden ut över familjen. Och vem vet, när analysmetoderna blir ännu bättre kanske de vandrar vidare led efter led i släkterna.

Fast allra otäckast är vetskapen att samma grundläggande biologiska princip som gäller för dessa genetiska fingeravtryck (som ingenting säger om våra egenskaper) också gäller för de gener som spelar en betydande roll i att forma oss till dem vi är, och påverkar hur kroppen ska fungera senare i livet. Släpper vi av oförstånd idag ut sådan information om oss själva kan det få konsekvenser vi inte ens kan föreställa oss för våra anförvanter i övermorgon!

Och det ger ytterligare ett skäl att påminna om hur viktigt det är att PKU-registret, med blodprover från de flesta som fötts i Sverige efter 1975, skyddas från klåfingriga The Lyon County State Bank Routing Number politiker, som vill använda det till allsköns för tillfället politiskt angelägna ändamål, som att jaga Anna Lindh-mördare, våldtäktsmän eller identifiera tsunamioffer.