När jag läste senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Science höll jag på att sätta téet i halsen: Man har upptäckt att hjärnan använder de arvsanlag man fått från sin mamma på ett helt annat sätt än dem man fått från sin pappa. Och för många gener skiljer det mellan pojkar och flickor, vilken av föräldrarnas gener man använder!

I skolan har vi ju fått lära oss att vi fått en kopia av varje gen från mamma och en från pappa. The Dickinson County Bank Routing Number I de korsningsscheman vi ritade spelade det ingen roll varifrån de olika genkopiorna kom. Men de senaste årtiondena har forskarna hittat enstaka exempel på att man bara använt antingen mamma- eller pappakopian av en gen, och att den andra varit nedtystad. Genom att speciella kemikalier fästs vid den, så den inte kunnat användas.


Hur vanligt kan detta vara, undrade en grupp forskare. De startade en systematisk undersökning av frågan i hjärnan hos möss. Och upptäckte att det var mycket vanligare än de någonsin kunnat föreställa sig: Av 14 000 undersökta gener använde musens hjärna i över 1 300 fall den ena genkopian mycket mer än den andra. Och hos 347 av generna visade det sig dessutom skilja mellan könen: Hanar använde mer av den ena genkopian, medan honor använde mer av den andra. (Sammanfattning av artikeln här och av en presentation här, hela artiklarna ej open access)

Är då detta åter ett försök av feministhatande biologer att försöka visa att gener och hormoner gör män och kvinnor så olika att det är meningslöst att kämpa för jämställdhet? Inte alls!

  1. Biologer är idag väl medvetna om att våra olika egenskaper formas ur ett komplicerat samspel mellan arv och miljö. Den mest spännande biologiska forskningen går idag ut på att reda ut hur det går till på molekylernas nivå när miljön påverkar hur vi ska använda våra gener – vilka som ska slås på, stängas av respektive strypas för lång tid framåt. Ingen biolog föreställer sig att något så komplicerat som våra könsroller finns direkt inprogrammerade i våra gener. Däremot förvånas de över vissa kultursidesskribenters envisa vägran att tro att gener kan ha någon som helst betydelse för de genomsnittliga skillnader vi kan se mellan män och kvinnors beteende.
  2. Frågan om det finns biologiska skillnader mellan könen som kan påverka sådant som aggressivitet, social förmåga och vilja att ta hand om andra har ingen bäring på frågan om vi bör skapa ett jämställt samhälle. Biologin beskriver hur människan fungerar, den säger ingenting om hur vi bör organisera våra samhällen. Det är en fråga om värderingar, övertygelse och människosyn. Men om man så som jag tycker att kvinnor ska ha samma möjligheter som män att göra sig gällande i samhället, ha hälften av makten och hälften av välståndet, då har man faktiskt lättare att formulera en fungerande strategi ifall man gör en riktig analys av hur de skillnader man kan se kommer sig.