I sitt förra nummer påpekar den inflytelserika tidskriften Nature Biotechnology (28:635) att dagens system för genpatent lägger krokben för att sjukvården ska kunna bestämma hela DNA-sekvensen hos patienter, när det skulle kunna behövas för diagnos och behandling.  Och att det därför pågår en seriös diskussion i USA att kraftigt minska räckvidden för genpatent. Eftersom artikeln inte är publicerad med open access kommer före mina synpunkter ett fylligt referat:

Näringslivet satsar: En rad omstruktureringar och strategiska samarbeten bland företag visar att näringslivet ser en betydande marknad för att sekvensbestämma hela arvsmassor som en del i medicinsk rutindiagnos: Sekvenseringsföretaget Knome har startat strategiskt samarbete med det franska företaget bioMerieux för att utveckla nya diagnosverktyg. Marknadsledarna Illuminia och Life Technologies satsar kraftigt på tillämpningar inom diagnos av olika sjukdomar. Detsamma gör Helicos Bioscience. Detta hänger naturligtvis samman med att sekvensbestämning blir allt billigare. Kostnaden på öppna marknaden för att sekvensbestämma en hel mänsklig arvsmassa har nu sjunkit under 10 000 USD.  Nykomligen GnuBio säger sig snart ha en ny teknik som skulle kunna pressa priset till 30 USD. Vi närmar oss därför snabbt den punkt där det kan bli möjligt och meningsfullt att rutinmässigt jämföra tumörcellers arvsmassa med patientens normala cellers. För prognos, och att välja behandling. Och successivt sekvensera tumörceller på nytt för att följa sjukdomens utveckling och behandlingen. Eller sekvesnbestämma hela genomet vid övervikt, för att bedöma risken för olika följdsjukdomar.

Patentanspråk på en femtedel av våra gener:
Detta ställer dock till problem med de patent, som en rad företag idag hävdar på runt en femtedel av människans gener. Många av dessa gör anspråk på att täcka att analysera genen och informera bäraren. Det finns dock ingen enhetlighet kring vad dessa patent täcker – vart patent är ju unikt! Och olika patenthavare ställer dessutom mycket olika krav för att licencera ut rätten att undersöka de gener de har patent för: Somliga nöjer sig med att få en beskedlig slant. Andra kräver stora summor, och dessutom att analysen görs på samma sätt son hos det företag som äger patent. För att följa patentreglerna skulle en sekvenseringsfirma alltså behöva teckna separata avtal för över 4000 gener. Vilket vore administrativt ogörligt, till och med för de största transnationella företagen. Och inte kan man nöja sig med att sekvensbestämma bara de delar av arvsmassan, som inte täcks av patent. Bland patenterade delar av genomet kan ju finnas just den information som är relevant och betydelsefull för patienten ifråga. Dessutom är det tekniskt ogörligt, ty de billiga, effektiva sekvenseringsmaskinerna analyserar hela arvsmassan på en gång.

Förslag i USA att luckra upp patentreglerna: Det sätt genpatent fungerar idag hindrar alltså att man in framtiden skulle använda sekvensbestämning för att diagnostisera sjukdomar, välja mellan olika alternativa behandlingar, och följa dessa. En kommitté under USAs regering (Secretary’s Advisory Committee on Genetics, Health, and Society  – SACGHS – vid US Department of Health and Human Services) föreslår därför i en rapport att patent på gener inte ska kunna skydda användningar av genens sekvens vid hälsovård och forskning. Dvs, stt det inte ska vara något intrång i patentet att använda sekvensen i forskning och i diagnostik i sjuk- och hälsovården. Det förslaget skulle innebära att många av de företag som idag har stora inkomster från gentester eller licenser på gentester i ett slag skulle förlora dessa, och att värdet av många forskningsföretag med mänskliga genpatent i portföljen skulle bli mycket osäkert. Det lobbas därför kraftigt mot förslaget, men den här gången finns betydande kommersiella krafter också för en uppluckring av reglerna. Den inflytelserika tidskriften Nature har också ställt sig bakom förslaget.

Personligen tror jag att förslaget vore en utmärkt lösning. Genpatent behöver kunna finnas. Inte minst för att företag ska våga satsa i den mycket spännande utveckling där avancerad genteknik används för att få fram bakterier och jästsvampar som bland mycket annat kan ersätta Swift Code ABN Amro Hoare Govett Limited miljöskadlig kemisk syntes, från biomassa bilda ämnen som tidigare bara kunde framställas av olja, och för att utveckla nya effektivare sätt att skapa biobränslen. (Fast utvecklingen av open source-bioteknik är jättespännande, och kan mycket väl bli ett fungerande alternativ!) Men det sätt några företag skaffat sig patentkontroll över en stor andel av människans gener har redan från början varit ett missbruk av systemet – flertalet av dessa patent togs utan att man hade den blekaste aning om vad de specifika generna skulle kunna användas till. Det viktigaste av de omdiskuterade patenten kring bröstcancergener skaffades på ett moraliskt ohederligt, kuppartat sätt, som jag skrivit om tidigare. Utan den reform som föreslås kommer genpatent att hindra att kunskap från min arvsmassa kan användas för att förbättra min hälsa. Reformen innebär helt enkelt att de flesta av de rimliga och positiva effekterna av genpatent kan behållas, medan en del (men inte alla) av de orimliga effekterna försvinner. Ett förslag helt i min reformistiska smak, alltså! Inte lösningen på frågan om genpatent. Men en del av den.

Förlåt!

Jag råkade komma åt någon inställning då jag skrev detta inlägg, som stängde av möjligheten att kommentera och länka hit. Det är åtgärdat nu!