Det visar sig nu att de barn och ungdomar som vaccinerades mot den nya influensan förra vintern har fått fyra gånger högre risk än andra barn att drabbas av narkolepsi. Det rör sig om fyra barn av hundratusen, alltså drygt femtio personer.

För de drabbade är det naturligtvis en tragedi. Ändå är det vilseledande att som ekot sända en intervju med ett barn, som säger att om hon inte tagit sprutan hade hon varit frisk nu. Det kan varken hon eller ekot veta. Vart fjärde av de barn som insjuknat skulle ha gjort det vaccineringarna förutan.

I SvD hävdar Inger Atterstam åter att ingen svarar på hennes fråga, varför massvaccinationen över huvud taget sattes igång. Mig förefaller det som att hon inte klarar av att lyssna, då det berättas och förklaras både för henne och oss andra:

  1. Influensaviruset förändrar sig varje år lite grann, så den immunitet man har mot förra årets influensa fungerar inte så bra mot årets virus. Men man har ett visst skydd. Man kan därför klara sig utan att insjukna. Och de som insjuknar och har ett starkt immunförsvar får en rätt mild sjukdom. Därför vaccineras bara dem med försvagat Swift Code Acta Bank ASA immunförsvar (exempelvis äldre) för den vanliga säsongsinfluensan.
  2. Några gånger per sekel dyker dock upp ett influensavirus som skiljer sig kraftigt från tidigare virus. På grund av att virus hoppat mellan arter, eller blandat arvsanlag mellan virus som levt hos olika arter. De gånger vi  kunnat se detta hända har människornas immunitet inte varit alls lika bra som vanligt på att skydda mot influensan, och den har skördat miljontals dödsoffer. Tiotals miljoner under spanska sjukan 1918-19. Och några miljoner under asiaten 1958 och Hong-Kong-influensan 1968.
  3. När ett nytt influensavirus dök upp våren 2009 visade det sig vara en helt ny blandning av olika virusslag som tidigare levt hos olika arter. Viruset spred sig mycket snabbt över världen, och till en början rapporterades om många dödsoffer. Det var därför helt enligt reglerna, och dessutom både rimligt och självklart att WHO klassade det hela som en pandemi. (Pandemi är en epidemiologisk term som har att göra med spridningen av ett smittämne, inte med dess farlighet.)
  4. Eftersom Sverige lagt ner sina egna vaccinfabriker hade vi tecknat avtal med andra länders att vid händelse av en pandemi å ena sidan få komma långt fram i kön och få köpa vaccin åt hela befolkningen, och å andra sidan förbinda oss att göra detta. Så då WHO hade klassat spridningen som en pandemi var Sverige förbundna att köpa vaccin till hela befolkningen. Frågan var då vad vi skulle göra med vaccinet.
  5. Å ena sidan visade sig viruset när det kom till Europa hos de allra flesta orsaka en mycket lätt sjukdom, lindrigare än tidigare års influensor. Å andra sidan blev ett litet antal insjuknade väldigt dåliga – mycket sämre än vid normala influensor. Därtill fanns från tidigare epidemier skäl att misstänka att viruset kanske kunde förändras ytterligare under epidemiens gång, och bli mycket elakare.
  6. Man stod då inför ett komplicerat avvägande: den inte obefintliga risken för att viruset skulle återkomma i en elakare variant, som vaccinet skulle kunna skydda befolkningen mot fick vägas mot risken för biverkningar om man startade en massvaccination. Vilket beslut man skulle fatta var inte självklart – och olika länder fattade olika beslut.
  7. I Sverige valde man att gardera sig för en (möjligen liten) risk för en stor katastrof, och ta den (möjligen något större) risken för att ett mindre antal människor skulle drabbas av biverkningar. Något jag tycker i grunden var både förklarligt, försvarligt och riktigt.

Vi vet att den nya influensan skördade ett antal dödsoffer innan massvaccinationen startade. Dagens undersökning säger ingenting om hur många fler som skulle ha dött om man inte vaccinerat. Inte heller säger den någonting om vad som skulle ha hänt ifall farhågorna hade besannats att viruset kunde mutera och ge en mycket allvarligare sjukdom. Vilka anklagelser skulle inte i så fall ha riktats mot sjukvårdsmyndigheterna för slapphet och ignorans, ifall man inte vaccinerat. Men som bloggaren Cornucopia skrev redan i somras: Otack är den proaktives lön!