I Ungern har det visat sig (News, Nature 486:167, juni 2012) att en parlamentsledamot för det högerextrema partiet Jobbik strax före det val (2010) där partiet fick 17% av rösterna gjort ett gentest hos ett företag, som sedan gav ett skriftligt intyg om han garanterat varken hade judiskt eller romskt ursprung.

Sedan det avslöjades har företaget som gjort testerna (Nagy Gén Diagnostic and Research) inte bara förlorat flera av sina finansiärer, och blivit utkastade från de lokaler på universitetet, där företaget hållit hus. Åklagare arbetar också med fallet, eftersom ungersk lag förbjuder gentester för annat än medicinska syften.

Rent tekniskt bestod testet av att man analyserade 18 olika ställen i arvsmassan, där man sedan tidigare vet att speciella DNA-varianter är betydligt vanligare bland romer eller zigenare än hos andra. Ställen, som ligger långt utanför våra gener, och således inte har något att göra med vilka egenskaper man får, utan bara finns där som märken, och som kan vara olika vanliga hos människor från olika delar av världen.

Många mindre gentestföretag sysslar med bondfångeri. Den kunskap vi har om sambandet mellan DNA-varianter och ursprung är sådana att ett gentest bara kan ge sannolikheter, aldrig helt säkra svar. Att utifrån tester av bara 18 ställen garantera att man varken har judiskt eller romskt ursprung låter som rent bedrägeri. Men det råder inget tvivel om att det är möjligt att utifrån de kunskaper vi har idag konstruera enkla tester av fler DNA-varianter, som skulle kunna ge tydliga fingervisningar om sannolikheterna för olika ursprung.

Liknande DNA-varianter analyseras idag av alla de stora företag som internationellt säljer DNA-analyser. De designar dock istället tjänster, som kan tala om sådant som ungefär var ens förfäder levde för 10 000 år sedan, från vilken del av Afrika olika svarta personer i USA har sitt ursprung från och ifall man har okända kusiner, sysslingar, fyrmälingar etc bland andra som gjort liknande tester.

Det känns olustigt att högerextremister använder DNA-tester för att åter börja sortera människor i sådana av rätt eller fel “ras”, med rätt eller fel ursprung. Samtidigt är det märkligt att Ungern uppenbarligen har en lag som begränsar vad medborgarna får ta reda på om sin egen arvsmassa.

Jag har i många sammanhang argumenterat för att man ska tänka efter mycket noga innan man själv använder de olika tjänster som nu finns för att analysera eller sekvensbestämma sin arvsmassa. Att man bör vara mycket försiktig med att släppa resultatet av sådana undersökningar till andra. Och att vi måste fundera ordentligt över hur vi ska hantera genetisk integritet den dag det kostar mindre att sekvensbestämma hela sin arvsmassa än att köpa en mobiltelefon.

Men att helt förbjuda somliga undersökningar är för det första inte genomförbart i längden. När man sekvensbestämmer hela arvsmassor, eller analyserar tiotusentals ställen på arvsmassan, då får man oavsett om man vill det eller inte information som både kan användas medicinskt, och för att dra slutsatser om ursprung.

Dessutom kan det inte vara principiellt rimligt att förbjuda människor att ta reda på vad de vill veta om sin arvsmassa. Även om de sedan skulle vilja använda kunskapen till barnsligt trams.