Nu tycks det snart vara på gång, det som så länge framstod som ett science fiction-scenario: Att ta fram människobarn, där man förändrat den arvsmassa föräldrarna bidrar med.

Det är emellertid inte frågan om att genmodifiera barn på samma sätt som man sedan länge genmodifierar grisar och möss. Utan om att använda samma  grundlägande metod som vid kloning för att hjälpa föräldrar med en viss grupp av ärftliga sjukdomar att få friska barn. Nämligen sjukdomar där den trasiga genen inte sitter i cellkärnan, utan i cellens små kraftverk, mitokondrierna.


Eftersom en spermie i stort sett bara skjuter in sin cellkärna vid befruktningen (och ägget sedan dödar de mitokondrier som eventuellt råkar komma med) överförs sådana gener bara från mor till barn. Tanken är nu att undvika att barn får sådana trasiga gener från sin mamma genom att ta ut cellkärnan ur den sjuka moderns ägg, stoppa in den i ett urkärnat ägg från en annan kvinna, och sedan använda detta ägg för provrörsbefruktning. Ägget skulle då få de flesta gener (de i kärnan) från sin mamma. Och bara några (de i mitokondrierna) från den andra kvinnan. Det praktiska resultatet skulle bli att den sjuka mitokondriegenen från mamman byts ut mot den andra kvinnans (friska) variant av genen.

För ett par år sedan visade forskare att man kunde befrukta sådana “omkärnade” ägg, och få dem att utvecklas till vackra embryon (blastocyster), på det stadium där de normalt planteras in i en kvinna.  I januari i år beslöt brittiska myndigheter att starta en process för att legalisera denna teknik i Storbritannien. Samtidigt gav den stora forskningsstiftelsen Wellcome Trust ett stort anslag till en forskargrupp för att utveckla tekniken vidare. I somras gjorde den inflytelserika bioetiska tankesmedjan “Nuffield Council of Bioethics” tummen upp.

Banan verkar alltså redan vara krattad i Storbritannien för att börja införa en teknik som på en och samma gång skulle bryta de tabun vi idag har mot att genmodifiera våra barn, och mot att klona människor. Ty börjar man använda denna teknik skulle man för det första acceptera principen att byta ut oönskade gener när vi tillverkar barn. För det andra skulle man också acceptera att ägg som fått sin cellkärna utbytt ska kunna vara med och skapa, och utvecklas till, ett barn. (Vilket är det många länder, däribland Sverige, idag förbjuder för att förhindra kloning av människor.)

De som driver att denna teknik ska få användas har naturligtvis det ädlaste av syften: Att hjälpa barn att födas friska istället för sjuka. Men de för oss ut på ett sluttande plan, som lutar både mot att klona människor, och mot att gå in i andra delar av arvsmassan, och lägga till, ta bort eller förändra. Om detta borde det föras en ordentlig diskussion. Jag har inte sett något spår av en sådan i Sverige, trots att denna utveckling löpande rapporteras i de stora internationella vetenskapliga tidskrifterna. Det enda spår jag sett i Sverige är att Statens Medicinskt-Etiska Råd på sin hemsida lagt ut rapporten från Nuffield Council of Bioethics.

EDIT 2014-12-12

Eftersom denna fråga blir allt mer aktuell och fortsätter engagera ger jag här ett kort tillägg.

Det som beskrivs ovan är ett sätt att åstadkomma ett utbyte av de mitokondriella generna. Ett annat sätt är att man EFTER en befruktning för över den hopslagna cellkärnan till ett annat ägg. Då påminner tekniken ännu mer om den som använts vid kloning av djur.

Statens Medicinsketiska Råd (SMER) tog i slutet av 2013 fram en rapport om tekniken, och landade i slutsatsen att tekniken inte är etiskt godtagbar idag. För en majoritet av ledamöterna handlade det dock mer om att den inte ansågs medicinkt tillräckligt säker för att börja tillämpas idag, än för att tekniken skulle vara etiskt felaktig i sig.  Läs mer och ladda ner rapporten här!

Också i USA har myndigheterna, i detta fall Food and Drug Administration (FDA), börjat diskutera hur man ställer sig till tekniken.  Om det går att läsa här.

Vidare kan man titta i ett reportage i The Guardian nyligen, som belyser möjligheterna med tekniken, och en presentation på en välrenommerad amerikansk populärvetenskaplig sajt.