Tisdag 19/11 föreläser jag för naturvetarelever på min gamla gymnasieskola, Katedralskolan i Uppsala, om vad som händer i hjärnan när vi fattar beslut. Hur förnuft och känslor, medvetna och omedvetna processer, snabba och långsamma analyser lindar sig om och samspelar med varandra. Att vi behöver våra känslor för att kunna fatta förnuftiga beslut. Men att vi också måste låta hjärnans långsamma system arbeta genom allt vi kan tänka oss ha betydelse, för att känslorna inte ska snedvridas av tankefel. De bilder jag visar kan ni ladda ner här!