“Det här är en bok om hur människans själ fungerar rent biologiskt. Om vad som sker i hjärnan och kroppen när vi minns, tänker och känner, när vi blir förälskade, förbannade och får gåshud av musik. Och om alla verkligen kan lära sig att sjunga, varifrån moralen kommer och vad som avgör vår sexualitet och könsuppfattning.

Samtidigt försöker boken göra upp med tre vanliga missförstånd om oss själva, tre falska dikotomier som fortfarande präglar vår kultur och lägger hinder i vägen för våra försök att förstå oss själva: idén om en åtskillnad mellan kropp och själ, tanken på en konflikt mellan förnuft och känsla, och föreställningen om en motsättning mellan arv och miljö.

Slutligen handlar boken om människans fria vilja. Om varför jag är övertygad om att vi har en sådan just genom de fysiska och kemiska processer som sker i vår materiella hjärna när vi fattar beslut. Där förnuft och känslor hjälps åt, och arv och miljö samspelar.”