“… De kartor vi har över människans och olika försöksdjurs hjärnor blir allt mer detaljerade för varje år som går. Vi kan numera ta ”filmer” i hög upplösning av aktiviteten i olika delar av hjärnan när människor gör eller tänker på olika saker. Vi kan i detalj studera hur gener på olika ställen i hjärnan märks in på skilda sätt när försöksdjur utsätts för olika behandlingar.

Samtidigt har det skett en social revolution bland de forskare som intresserar sig för vår hjärna och våra sinnen. Helt nya broar har … slagits mellan neurologer som utgått från själva hjärnan och dess struktur, och psykologer som startar sina undersökningar i själsliga funktioner som minne, beslutsfattande och känslor. Tillsammans kartlägger de nu hur det konkret går till i våra nervceller och nervkopplingar när vi blir medvetna om något, minns något, lär oss, tänker, blir kära, hallucinerar eller sjunker ner i depression. Och hur dessa skeenden på nervcellers och molekylers nivå påverkas av det som händer omkring oss, vår miljö, vårt sociala sammanhang och vår kultur.

I det arbetet möts pusselbitar från olika forskningsfält och olika nivåer. Kunskap om nervbanor och signalämnen gör oss klokare om vad som sker när vi blir kära, förälskade och svartsjuka. Samtidigt hjälper kunskap om kulturella normer och lagar för samlevnad vid olika tider att förstå vad signalämnena och nervbanorna egentligen innebär. Den moderna neurovetenskapens förklaringar går alltså inte bara nerifrån och upp, från det lilla till det stora; de går också uppifrån och ner. Kunskaper om kulturella normer, sociala strukturer, beteenden, upplevelser, hjärnkretsar, nervceller, signalämnen och gener berikar varandra och behövs alla för att vi skall förstå vår hjärna och våra själsliga aktiviteter.

Arv och miljö, biologi och social väv, materia och andliga upplevelser – de hänger alla ihop och påverkar och påverkas av varandra i formandet av våra inre liv, det som ofta kallas vår själ. Den moderna hjärnforskningen ägnar sig därför i hög grad åt att beskriva hur det går till när sociala strukturer, värderingar och personliga upplevelser formar oss till just de unika människor vi är. Hur social konstruktion går till, rent konkret och biologiskt.”