Jag tänkte jag skulle skriva en essä om beslutsfattandets, motivationens och tillitens neurobiologi. Men sedan kom coronaepidemien, och tog uppmärksamheten från allt sådant. Tänkte jag först. Men sedan tänkte jag lite till, för vad har inte hälften av mina tankar om coronadiskussionen handlat om? Jo, hur folks reaktioner illustrerar just de poänger om beslutsfattande, motivation och tillit, jag hade tänkt göra. Den hamnade i Kvartal. Här är den!