Så har den första “riktiga” recensionen kommit av min nya bok Själens biologi och vår fria vilja. Det är Mattias Svensson som för pennan i idémagasinet “Smedjan”, och hans läsning antyder för mig att jag lyckats med ett av bokens syften: Att ge den som är intresserad av samhälle, filosofi och moral kött på benen för diskussioner om arv och miljö, kropp och själ, samt fri vilja.