Idag föreläser jag för biologiintresserade gymnasister på Linnédagarna om “Immunförsvaret och viruset”. Den powerpoint jag använder kan laddas ner här.