Måndag 28/9 spelar jag in en dubbelföreläsning till skolportens digitala coronaanpassade biologilärarkonferens. En om barndomstrauman, drogberoende och epigenetik, en om biologin kring könstillhörighet, könsuppfattning och sexualitet. Bägge bygger på varsitt kapitel ur min bok “Själens biologi och vår fria vilja”.

Föreläsningarna kommer bara att vara möjliga att se för dem som deltar i konferensen. Men manuset till de två kapitel av boken de bygger på kan den som är intresserad ladda ner här. Liksom powerpointpresentationen – gemensam för de två föreläsnngarna.

Bokkapitel “Trauman, droger och inmärkta gener”   
Bokkapitel “Könstillhörighet och sexualitet”

Powerpoint-presentationen