Idag föreläser jag om motivation, tillit och beslutsfattande för gymnasielärare på Mimergymnasiet i Täby. Den powerpoint jag bygger föreläsningen på kan man ladda ner här