Ett kapitel i min nya bok “Immunförsvaret och viruset. Att förstå coronapandemin” publiceras idag i Dagens Arena. Varför olika människor drabbas olika hårt av covid-19. Hur smittdos, ens immunförsvar, ens gener och ren slump alla kan påverka. Och samverka. Läs artikeln här!