“Sammanfattningsvis tror jag boken kan vara till stor glädje för den intresserade lekmannen/-kvinnan och även för många av oss i sjukvården.”  /Elisabeth Wolpert i “Distriktsläkaren”.