Ikväll har jag föreläst på en distanskurs vid Lunds universitet om “Känslornas idéhistoria”, ledd och organiserad av Kristiina Savin. Föga förvånande gav jag ett biologiskt perspektiv, och försökte förklara hur vi biologer föreställer oss att känslorna fungerar rent mekanistiskt, och varför de evolverat. Så kom vi in på spännande delfrågor som ifall djur har känslor, om vi ska följa vårt förnuft eller våra känslor, och vad förälskelse egentligen är. För den som vill se powerpointen från föreläsningen finns den här. En inspelning kommer senare.