Måndag 7 februari föreläser jag om covid och vårt immunförsvar för gymnasieelever i ett samarbete mellan Rudbecksskolan i Örebro, och deras samarbetspartners i ett utbytesprogram i Italien. Bland annat ska jag försöka förklara varför vaccin kan ge ett långvarigt skydd mot svår sjukdom, men bara ett kortvarigt mot att smittas. Här är den powerpoint jag kommer att visa.