Så har jag på allvar kommit igång med att föreläsa om hur tillit, motivation och beslut fungerar i våra hjärnor, och vad det betyder inte bara i våra privata liv, utan för arbetsplatser och organisationer. På en enhetsdag på Socialstyrelsen: först 40 minuter om tillit och motivation, sedan 40 minuter om beslutsfattande. Frågorna var många, och de berättade att de under diskussionerna som följde under resten av dagen återkom gång på gång till den powerpoint jag lämnat. Enhetschefen var nöjd, det fackliga ombudet var nöjt och den kollega som under förberedelserna argumenterat för en helt annan föreläsning sägs också ha varit nöjd. Och själv tyckte jag att allt denna gång satt perfekt, att jag mejslat ut föreläsningarna så att de verkligen fungerar. Vill ni se, finns powerpointen här:  Tillit, motivation, beslut SocStyr.