Äckel, det är en emotionellt paket som allätande djur utvecklat för att kunna skilja dålig mat från bra. Men som vi människor utnyttjat, när vi utvecklat moral. Istället för att skapa separata nervbanor, hjärncentra och signalämnen för att hantera moralen, har vi helt enkelt utnyttjat ett system som redan funnits, för att kategorisera saker i önskvärda och icke önskvärda.

Det har lett till att de två  glider in i varandra. Den som handlat omoraliskt, upplever vi som smutsig. Experiment antyder att vi blir mer benägna att tvätta oss – våra händer i Europa, ansiktet i Östasien – om vi brutit mot våra moraliska normer. I språket använder vi samma ord – oren, smutsig, äcklig – både om den som är nedkletad med bajs där bakterier kryllar, och om den som brutit mot våra moraliska normer.

Detta var en av de saker jag inte reflekterat över förrän jag började arbeta med boken Själens biologi och vår fria vilja, som kom för tre år sedan. Men som då fascinerade mig väldeliga. Så myckjet att jag tänkte, att det där borde någon skriva en bok om. Så började jag oroa mig för att denna någon skulle behöva bli jag. För det var så mycket jag då skulle behöva läsa in mig på.

Men jag behövde inte skriva den. Det visade sig att vännen Patrik Lindenfors också kommit på samma lysande idé. Och satt igång att förverkliga den, medan jag pysslat med helt andra skrivprojekt. Så i slutet av april kom den, hans bok Äckel. Mycket bättre än jag skulle fått till den, och med mycket mer långtgående diskussioner än jag skulle mäktat med om hur denna koppling påverkat stora delar av samhällsdebatten. Om hur just äckelkänslor används och använts för att piska upp hat och förakt, och bereda vägen för några av mänsklighetens värsta illgärningar.

Kvällen den 3 maj hade jag det stora nöjet att få diskutera boken med Patrik på ett samarrangemang mellan ABF och Författarförbundets facklitterära sektion Minerva, i serien “En fackbok, en författare”. Jag var visserligen väldigt snörvlig av alla pollen som flög omkring  i luften. Men det var mycket spännande, och intressant.