Ny upplaga “Molekylärbiologi”

Ny upplaga av Molekylärbiologi-boken

Den har använts av tusentals gymnasielärare, medicinarstudenter och andra som behövt en koncis framställning av molekylärbiologin. Men den disposition jag skapade i början av 90-talet fungerade till slut inte för 2000-talets molekylärbiologi.

Därför kommer det nu: En helt omarbetad fjärde upplaga av min molekylärbiologibok. Hela dispositionen omgjord. Mängder med nytt stoff. Men ändå ungefär samma antal ord som tidigare.

Exempel på sådant som tillkommit:

  • RNA-molekyler får med den nya dispositionen en mer central plats i boken: Nya avsnitt om riboswitchar, långa icke-kodande RNA-molekyler, mikro-RNA, reglering genom bindning till otranslaterade regioner av mRNA, mm.
  • De insikter genomforskningen gett om hur hela arvsmassor utvecklats och vilka slags skillnader som finns mellan olika individers och arters arvsmassor.
  • Epigenetiska inmärkning av DNA och histoner. Och hur det skapar ett sätt för organismer att påverkas av miljöfaktorer långt tillbaka i tiden.
  • Amyloida sjukdomar. Influensans molekylärbiologi. Hur humör och stresstålighet kan påverkas av händelser långt tillbaka i tiden. Genteknik i forskning om ekologi och människans historia. Med mera.

Innehåll i den nya versionen

1. Livets molekyler

1.1 Översikt
1.2 Proteiner
1.3 RNA
1.4 DNA

2. Från gen till protein

2.1 Transkription och processning
2.2 Translation och veckning
2.3 Sortering, modifiering och nedbrytning

3. Reglering

3.1 Transkriptionsreglering hos eubakterier
3.2 Transkriptionsreglering hos eukaryoter
3.3 Andra styrsystem
3.4 Från signal till respons

4. Kopiering och evolution av genom

4.1 Kopiering
4.2 Mutationer och reparation
4.3 Överkorsning och hoppande DNA
4.4 Evolution och skillnader mellan genom

5. Genteknikens grunder

5.1 Klippa, klistra och sortera
5.2 Föröka en genbit – transformation och PCR
5.3 Sekvensbestämma genom
5.4 Hitta genen för ett protein

6. Tillämpningar av genteknik

6.1 Genetiska fingeravtryck
6.2 Gentester
6.3 Genmodifiering
6.4 Genterapi

7. Genteknik i forskning

7.1 Laborativa metoder
7.2 Bioinformatik
7.3 Populationsstudier

8. Förstå sjukdomar med genteknik

8.1 Bakterieinfektioner
8.2 Några virussjukdomar
8.3 Cancer
8.4 Amyloida sjuykdomar

9. Studera annat med genteknik

9.1 Differentiering
9.2 Nerver, minne och humör
9.3 Genteknik och historia
9.4 Systematik, ekologi och etologi