Ny version av www.genteknik.nu

Ny version av www.genteknik.nu på G

Webbsidan genteknik.nu är förstaträff när man googlar på genteknik. Den används av många elever, lärare och andra intresserade.

Sidan börjar dock bli lite gammal: den skapades för sex år sedan som en webbversion av den tegelröda boken Genteknik, kloning och stamceller”. Sedan dess har den bara uppdaterats med enstaka ändringar av regelverk.

Nu har Gentekniknämnden bestämt sig för att ta över sidan, och anlitat mig för att uppdatera den. I samband därmed kommer även utseende och navigering att fräschas upp.

Den nya varianten av sidan är i stort sett färdig. Just nu sker de sista justeringarna, och den nya sajten beräknas ha premiär före sommaren 2010.

I den nya varianten är allt material uppdaterat. En del material som blivit överspelat har rensats ut. Och en hel del nytt material har skrivits, inte minst om hur gentekniken avnvänds i industrin, och hur gentekniken kan bidra i kampen mot olika sjukdomar.

Dessutom kompletteras dagens navigation (där man orienterar sig ner i materialet utifrån de olika tekniker som används) med ytterligare altermativ:

  • En navigation utifrån de problem teknikerna kan bidra till att lösa: vad gentekniken kan innebära för kampen mot infektioner, för miljön, för biobränslen eller för näringsinnehåll i maten.
  • En navigation utifrån de etiska/samhälleliga frågor som olika tekniker och tillämpningar reser.
  • En navigation där man kan hoppa rakt ner till spännade sidor med hjälp av en svärm av länkar (tag cloud).