Var uppkom den moderna människan?

Har vi neandertalarblod i våra ådror, eller i vart fall neandertalargener i våra cellkärnor? Valdemar Ingdal kommenterar min korta rapport om Svante Pääbos senaste fynd, och skriver att frågan är laddad och stridbar, där det fortfarande finns mycket debatt kring...

DNA lär oss historia

Under de senaste åren har DNA-analyser allt oftare kunnat användas för att svara på olika frågor om människans tidiga historia. Nyligen fick det stor uppmärksamhet att svensken Svante Pääbo och hans medarbetare i Leipzig bestämt större delen av neandertalarnas...