Jaga skurkar via släktingars DNA

När polisen i Los Angeles nyligen grep en misstänkt för en serie 25 år gamla mord utnyttjade de något vi bör komma ihåg i diskussionen om integritet och gener: Att vi delar hälften av våra DNA-sekvenser med våra föräldrar, syskon och barn.  Så snart vi lämnar ut...

Genetisk integritet – en kortkurs

Besökare kommer till det jag skrivit om genetisk integritet och PKU-register i en mängd jag aldrig hade vågat hoppas. Här kommer för de intresserade en liten bakgrundsteckning till och översikt av området: 1. Vad kan gentester säga? De flesta av våra vanliga sjukdomar...

Inga poliser i PKU-registret!

Nu reses åter krav på att polisen ska få tillgång till DNA-prover från det så kallade PKU-registret, som lagrar blodprover från de flesta som fötts i Sverige efter 1975. För fem år sedan var det kristdemokratern Gunilla Tjernberg som krävde att polisen skulle få...