Mina föreläsningar

Ladda ner listan

Vill ni skriva ut listan med föreläsningar och fortbildningar? Ladda ner en pdf här!
Inspiration och professionell utveckling:

Tillit, motivation och beslutsfattande

Målgrupp: Personal- och ledningsgrupper, lärare, säljare och andra som i sitt arbete behöver interagera med och förstå människor.
Tid: 2x40 min.  (45 min för "Tillit + motivation", eller "Beslutsfattande".)
Beskrivning: Vad sker i hjärnan när vi känner tillit, blir motiverade och fattar beslut? Hur kan den kunskapen hjälpa oss fungera bättre i arbetsgrupper och i möten med medarbetare, kunder, samarbetspartners, klienter och elever? Den moderna hjärnforskningens fascinerande lärdomar på ett vederhäftigt men begripligt språk.
Läs mer om föreläsningen här!
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Boken bakom: Mycket av stoffet finns i min bok Själens biologi och vår fria vilja.

 


Om modern hjärnforskning


 

Aktuell fördjupning:

Kön och sexualitet

Målgrupp: Lärare, alla intresserade.
Tid: 1-2×40 min.
Innehåll: Är kön och sexuell läggning biologiskt programerat, socialt inlärt eller fritt valt? Under fosterutvecklingen sker biologiska könspräglingar av olika delar av hjärna, genitalier och andra kroppsdelar, som helt naturligt kan gå åt olika håll och bli olika starka på olika ställen. Varför ens genitalier inte behöver förutsäga vilka könsattribut man blir attraherad, eller vad man upplever sig ha för kön. Hur det kommer sig att alla försök att socialisera barn till en viss könsidentitet misslyckas.
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Boken bakom föreläsningen: Om detta handlar ett kapitel i min Själens biologi och vår fria vilja.

Inspiration:

Tre falska dikotomier

Målgrupp: Alla intresserade
Tid: 1-2x40 min.
Beskrivning: Den moderna hjärnforskningen öppnar svindlande möjligheter att förstå hur vi själva fungerar, men tre falska kulturella föreställningar står ivägen för detta: tankarna på motsättningar mellan kropp och själ, förnuft och känsla samt arv och miljö. Här förklaras hur det vi brukar kalla själsliga funktioner utförs av vår materiella kropp, utan att det på något sätt förminskar deras värde. Att vi behöver våra känslor för att kunna fatta förnuftiga beslut. Och hur arv och miljö slingrar sig runt varandra för att göra var och en av oss till just den unika individ vi är.
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Boken bakom föreläsningen: Bygger på min bok Själens biologi och vår fria vilja.

Inspiration och professionell utveckling:

Den ständigt utvecklande hjärnan

Målgrupp: Personal, arbetsledare, beslutsfattare i vård och omsorg. Alla som en dag kommer bli äldre.
Tid: 1-2x40 min
Innehåll: Människans hjärna formas ständigt av de intryck vi möter, den omformas, utvecklas och lär sig. Nervceller nybildas, skickar nya utskott och bildar nya kopplingar. Inte bara när unga människors hjärnor tränas av musicerande, fysisk aktivitet och datorspel. Utan också då dansande stärker äldres minne, förbättrar tankeförmågan och  motverkar demens. Ja, man har till och med sett att regelbundet dansande bromsar Parkinsons sjukdom. Och att musiklyssnande hjälper återhämtningen efter en stroke.
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Boken bakom föreläsningen: Om detta handlar ett kapitel i min bok Själens biologi och vår fria vilja.

Inspiration

Åtrå, förälskelse och kärlek

Målgrupp: Alla intresserade
Tid: 1-2x40 min
Innehåll:
Vad som händer på cellers och molekylers nivå när vi får starka känslor för varandra - känner åtrå, förälskelse och djup ömhet.  Varför har evolutionen gett oss dessa känslor?  Är förälskelse över huvud taget ett nedärvt biologiskt program, eller en kulturell konstruktion? Är människan monogam eller polygam av naturen? Varför blir vi svartsjuka? Och vad avgör hur människor väljer partner?
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Boken bakom föreläsningen: Om detta handlar ett kapitel i min bok Själens biologi och vår fria vilja.

Föereläsningar:

Andra teman ur "Själens biologi"

Jag kan naturligtvis också föreläsa om andra teman ur min bok Själens biologi och vår fria vilja. Till exempel de som beskrivs nedan. Har ni andra önskemål ställer jag självklart också upp.
Målgrupp: Alla intresserade. Biologilärare. (Nivån anpassas efter publikens förkunskaper)
Boka: Maila för att beställa en föreläsning!

Varifrån kommer moralen? Är moral något vi föds med, något vi fostras till eller något vi väljer? Om människans sociala hjärna. Inlevelseförmåga, "macchiavellisk intelligens" och altruism. Teorin om ömsesidig altruism, och hur den testats i spel som "Fångarnas dilemma". Spegelneuron och neurobiologiska mekanismer bakom empati. Konformism. Medfödda moraliska intuitioner och kulturella variationer. Samarbete och altruism. (1-2x40 min)

Tänkande, kreativitet och galenskap: Hur det går till när vi tänker är en av de mest spännande frågor forskarvärlden arbetar med idag. Här berättar jag hur komplexa operationer hjärnans nervceller kan utföra genom sättet de är hopkopplade med tusentals andra celler. Om nervceller som representerar Bart Simpson, Sidneys operahus eller komplexa samband och instruktioner. Begreppsbildningens neurobiologi i relation till Platons grottliknelse. Möjligheten att nya tankar uppkommer då nervceller möts och kopplas ihop i nya kombinationer. Medvetet och omedvetet, intuitivt, tänkande. Vad kreativitet är, och var den sitter. Om det finns en koppling mellan kreativitet och galenskap. (1-2x40 min)

Barndomstrauman märker hjärnans gener: Spännande ny forskning om hur händelser i miljön kan programmera om våra gener, och därmed påverka hur de ska användas för lång tid framåt. (Kallat epigenetik.) Hur trauman och andra upplevelser i barndomen därigenom kan påverka hjärnan livet genom. Så att råtthonor som blivit väl ompysslade av sina mödrar själva pysslar om sina ungar, och blir kräsnare inför uppvaktande råtthanar. Och hur sådan inmärkning kan hjälpa till att förklara varför alkoholberoende kan bestå efter årtionden av nyktert liv. (1-2x40 min)

Kan man lita på minnet? Hur det går till på cellers och molekylers nivå går till när vi minns och lär oss något. Skillnaden mellan arbetsminne, korttidsminne och långtidsminne, och hur det ena kan omvandlas till det andra. Hur varje steg då vi blir medvetna om en händelse och lagrar den i minnet rymmer möjligheter att förändra och förvränga, och att somliga minnen därför innehåller allvarliga fel. Vad vår kunskap om minnets mekanismer har att säga om lärande. (1-2x40 min)

 


Om skrivande


 

Inspiration och professionell utveckling:

Att skriva populärvetenskap (för forskare)

1-5x40 min.
Målgrupp: Forskare och forskarstudenter.
Beskrivning: Mina erfarenheter och tankar om att skriva populärvetenskap. Ord och facktermer, rytm, förklarandets och förenklandets konst, struktur och disposition, lärdomar från retorik och poetik. Handgreppen för att skriva en kortare populärvetenskaplig text.
Möjligt tillägg: En skrivuppgift för kursdeltagare, där deras alster sedan kommenteras konstruktivt.
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Boken bakom föreläsningen: Populärvetenskapens poetik och retorik.

Inspiration och professionell fördjupning:

Berättandets neurobiologi

Tid: 1 - 2 x 40 min
Målgrupp: Författare, journalister, kommunikatörer, lärare,
Beskrivning: Den moderna forskningen om känslornas neurbiologi kastar ljus över en rad klassiska retoriska och berättartekniska knep: Varför vi reagerar på dramaturgisk struktur och på att känslor gestaltas istället för att anges. Vad som är så speciellt med talet tre. Varför man bör använda fler sinnen än synen, och hur det kommer sig att just lukten väcker så starka känslor. Vad som skapar förtroende för en berättare/talare.
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Boken bakom: Mycket av föreläsningen bygger på stoff i min Populärvetenskapens poetik och retorik

Inspiration och professionell utveckling:

Att värdera och skriva om vetenskap (för journalister)

Tid: 1-5x40 min.
Målgrupp: Journalister.
Beskrivning: Vetenskapens process och handgrepp för att värdera vetenskapliga utsagors tillförlitlighet. Mina erfarenheter och tankar om att skriva populärvetenskap: Förklarandets konst. Att förenkla lagom mycket. Facktermer. De dolda fällorna i några traditionella journalistiska handgrepp - konflikt, dramaturgi och att "skriva för Nisse i Hökarängen".
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Boken bakom föreläsningen: Populärvetenskapens poetik och retorik.

 


Om sjukdom och försvar


 

Aktuell fördjupning:

Föreläsning: Corona, influensa och immunitet

Målgrupp: Alla intresserade.
Tid: 1-3x40 min.
Beskrivning: Hur gör corona-, influensa- och förkylningsvirus oss sjuka? Hur bekämpas de av immunförsvaret och varför gör det oss immuna? Hur fungerar vacciner? Varför finns virusen  i många olika varianter, och varför blir vår immunitet sällan fullständig? Frågorna är många, och jag har föreläst om dem för elever, lärare, företagsledningar och föreningar. Naturligtvis anpassar jag mig efter era förkunskaper.
Läs mer om föreläsningen här!
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Boken bakom: Mycket av stoffet finns i min bok Immunförsvaret och viruset. Att förstå coronapandemin

Biologilärarfortbildning:

Sjukdomars uppkomst

Vad händer på cellers och molekylers nivå i kroppen vid olika sjukdomar? Ni väljer som från ett smörgåsbord vilka jag ska prata om.

Infektioner och försvar: Genom att beskriva en handfull infektioner tecknas en helhetsbild av kroppens försvar. Vi tittar på infekterat sår, urinvägsinfektion, pest, kolera, herpes, influensa och snäckfeber och går möter därmed fagocyter, komplement, inflammation, antikroppar, B-celler, T-mördarceller och T-hjälparceller. (2-3x40 min)

AIDS: Hur HIV ger upphov till AIDS. Hur bromsmediciner fungerar. Varför det är så svårt att skapa fungerande vacciner. (1x40 min)

Allergier: Vad som sker vid klassisk allergi och sk metall/kemikalieallergi. Vad man kan och inte kan bli allergisk mot. Vad man vet och inte vet om deras orsaker. (1-2 x40 min)

Cancer: Hur våra celler styr sin celldelning, och hur olika mutationer kan leda till att cellerna förlorar kontrollen över denna. hur andra mutationer kan få celler att släppa och metastasera. En arketypisk väg till cancer, och den komplexa verkligheten. (1–2x40 min)

Hjärtinfarkt och slaganfall beror varken på kalk- eller fettklumpar, utan på inflammationer i blodådrors väggar. Men vad orsakar dem? (1x40 min)

Antibiotikaresistens: Storskaligt sekvensbestämmande har visat visar hur resistens uppkommer, utvecklas och sprids. (1x40 min)

Corona, influensa och immunitet: Hur luftvägsvirus orsakar sjukdom, varför vi inte blir helt immuna mot dem och vad det betyder för vaccinationer. (1-3x40 min)

Boka: Maila för att beställa en föreläsning/ett kurspass!

 


Om genteknikens svåra frågor


 

Aktuell fördjupning:

Välja och designa barn

Målgrupp: Alla intresserade.
Tid: 1-2×40 min.
Innehåll: Vi har i årtionden kunnat analysera gener i foster och embryon för att välja bort sådana med oönskade gener. Och för några år sedan föddes det första barn där man med genteknik förändrat hela barnets gener. I framtiden skulle teknikerna kunna förenas: Man går till “skaffa barn-kliniken”, gör konstgjorda befrukningar, sekvensbestämmer arvsmassan hos de embryon som bildas, väljer ut ett embryo med önskvärd genuppsättning och lägger till sådana genvarianter man tycker saknas. Vill vi ha det så? Hur ska teknikerna användas?
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Boken bakom föreläsningen: Om dessa frågor skrev jag tidigt i Genteknik, kloning och stamceller.

Aktuell fördjupning:

Vem ska få se dina gener?

Målgrupp: Alla intresserade
Tid: 1-2x40 min.
Beskrivning: De svåra frågorna om genetisk integritet. Genanalyser och sekvensbestämningar av hela din arvsmassa kan hjälpa att förebygga sjukdomar och välja rätt behandling eller medicin. Men vem ska få se dina gener? Försäkringsbolag? Arbetsgivare? Polis? Kommer de att bli en handelsvara på samma sätt som dina surfvanor? Kanske lagras de redan av de företag som analyserar nyfiknas gener?
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Bok bakom föreläsningen: Många av frågorna diskuteras i min bok Genteknik, kloning och stamceller. s

Aktuell fördjupning:

Blanda människa och djur?

Målgrupp: Alla intresserade
Tid: 40 min.
Beskrivning: Vi drar vanligen en strikt etisk gräns mellan människa och djur, men flera moderna biologiska tekniker luddar nu till den gränsen. Forskare provar redan idag att föra in sådana mänskliga gener i djur, som misstänks bidra till unikt mänskliga egenskaper. De moderna kloningsteknikerna kan göra det möjligt att föra in en cellkärna från människa i en "urkärnad" äggcell från en annan art. Och i laboratorier kan vi blanda tidiga embryoceller från olika arter och få ett djur som är en mosaik av olika arters celler. Frågan är därför: exakt vad är det som gör oss till människor.
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Bloggpost på temat: Om detta har jag skrivit utförligare på annat ställe på min hemsida.

Aktuell fördjupning:

Genmodifiering

Målgrupp: Alla intresserade
Tid: 1-3x40 min.
Beskrivning: Genmodifierade bakterier som tillverkar medicin, mögelsvampar som bildar miljövänligt tvättmedel och enzymer för laktosfri mjölk. Växter som tål bekämpningsmedel, dödar insekter och klarar torka. Snabbväxande lax och genmodifierade grisar som kan ge reservdelsorgan. Är genmodifierad mat farlig att äta? Hotar GMO ekosystemen? Försvårar de småskaligt jordbruk, eller är de chansen att klara klimatförändringar? Och: Vem har gett oss rätten att ändra andra varelsers gener?
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Bok bakom föreläsningen: Många av frågorna diskuteras i min bok Genteknik, kloning och stamceller. s

Jag som föreläser heter Henrik Brändén, är fil lic och vetenskapsskribent. Jag har lång erfarenhet av att undervisa på högskola och gymnasium, och har hållit hundratals föreläsningar för olika professioner: ledare, analytiker, lärare, mfl. Läs mer om mig här.

Röster om Henrik:

- Henrik föreläste på vår enhetsdag om tillit, motivation och beslut. Han är en engagerad & inlyssnande föreläsare, och vi hade verkligen nytta av hans kunskap. Under de fortsatta diskussionerna om hur vi bättre skulle kunna stötta varandra i vårt arbete gick vi gång på gång tillbaka till hans powerpointbilder. /Åsa Olsson, Analysavdelningen, Socialstyrelsen.

 

- Jag känner Henrik Brändén sedan 20 år. Han har en vacker förmåga att beskriva komplicerade vetenskapliga resultat och system på ett lättfattligt sätt och mycket god förmåga att sortera fram väsentligheter. Man kan vara säker på de saker som Henrik presenterar är utmärkt väl faktagranskade. /Hans Wigzell, Professor em, f.d.rektor på Karolinska Institutet.

 

- När jag anlitar Henrik Brändén till fortbildningar för biologilärare kan jag vara säker på att många anmäler sig. Henrik är en mycket kunnig föreläsare som på ett levande och pedagogiskt sätt kan förklara biologins underbara värld. /Britta Pilkvist, ansvarig för fortbildningsnätverket i biologi, Jönköping

 

- Henrik är en utmärkt pedagog och klarade att förklara svåra samband om corona och immunförsvar så att vi lekmän kände att vi förstod.  Efter Henriks föreläsning var vi är flera som insåg hur intressant det är med immunologi, och det är inget vi ekonomer hade kunnat tro!  /Joachim Morath, VD Feelgood

Boka mig!

Vill ni jag ska komma och hålla en föreläsning, kurs eller lärarfortbildning? Skicka då ett mail till h.branden@outlook.com.

Mina tankar om att föreläsa

– Att stå framför en grupp och förklara och berätta är en nästan förtrollande upplevelse. Alldeles oavsett om det är fem jämnåriga professorer, trehundra högstadieelever med myror i byxorna eller femton sexåringar jag har framför mig. Att i hitta ett sätt att fånga just deras intresse, uppleva kontakten med gruppen, känna att de följer med i resonemangen. Och i tid upptäcka när det är dags att ta paus …

– Å ena sidan gäller det att vara väl förberedd. Ha genomtänkta förklaringar på rätt nivå, och pedagogiska bilder. Jag ritar dem ofta för hand. Men å andra sidan måste man möta varje publik på deras egna villkor, och snabbt kunna anpassa sig efter deras särskilda intressen, förkunskaper och nivå.

– Därför gäller att läsa publiken och ha kontakt med den. Inte bara låta blicken vandra över salen, utan titta på deltagare, en och en – möta deras blick, se om den är tom eller intresserad. Inte bara de som sitter på första raderna, utan också de som satt sig längst bak för att kunna syssla med annat. Den verkliga bekräftelsen är att se hur också de slutar pyssla med sin mobil eller dator, och tittar, lyssnar och nickar.